Prøv avisen

Biskopper har fokus på kristne i Mellemøsten

Katolske biskopper skal diskutere de kristne i Mellemøstens problemer. Foto: REUTERSTony Gentile.

Biskopper fra den katolske kirke skal i to uger diskutere kristne mindretals problemer i de muslimske lande i Mellemøsten

Den kristne udvandring fra Mellemøsten er så massiv og dramatisk, at paven har indkaldt biskopper fra hele regionen for at finde løsninger på problemet.

Fra i morgen og to uger frem vil biskopperne drøfte de forskellige konflikter og fænomener, der er de største udfordringer for Mellemøstens kristne – herunder konflikten mellem Israel og palæstinenserne, sikkerhedssituationen i Irak og muslimske fundamentalisters forfølgelse af kristne.

"De kristnes forhold varierer fra land til land, men den altoverskyggende situation er dramatisk. For 100 år siden udgjorde de kristne op mod 20 procent af regionens samlede befolkning. I dag er tallet under fem procent og dalende," siger den egyptiske jesuit Samir Khalil.

Han er blandt deltagerne i den særlige konference i Vatikanet mellem den 10. og 24. oktober og en af mange, der nu åbenlyst advarer om risikoen for, at Mellemøsten vil blive tømt for kristne.

Konferencens tilgang til problemet adskiller sig fra tidligere års opfordringer til at støtte de kristne samfund i Mellemøsten. Konferencen vil således fokusere på, hvordan det er muligt at promovere demokrati og sociale reformer, der kan hjælpe med at fremme en tværreligiøs dialog og på den måde bekæmpe den dominerende islamiske fundamentalisme.

I en række år har kristne i Vesten, inklusive den katolske kirke, afholdt sig fra et direkte opgør med islamisk fundamentalisme, men i den tekst, der udgør oplægget til konferencen, er det tydeligt, at den katolske kirke opfatter radikal islam, også kaldet politisk islam, som en af hovedårsagerne til, at kristne flygter fra Mellemøsten.

"Den politiske islams tilblivelse siden 1970?erne, især dens voldelige sider, har indflydelse på hele regionen. De ekstreme forgreninger af islam er tydeligvis en trussel imod alle, både kristne og muslimer, og det fænomen kræver handling," står der i oplægget til konferencen.

For at vise åbenhed over for andre monoteistiske religioner har Vatikanet også inviteret en rabbiner fra Israel og en iransk ayatollah foruden de andre 250 deltagere. Men det er dog højst tvivlsomt, om rabbineren og ayatollahen vil deltage, eftersom de iranske myndigheder ikke tillader møder mellem iranere og israelere.

Konferencen skal også fokusere på at forbedre forholdet mellem de forskellige kirker, der har været plaget af interne stridigheder gennem historien. Og hele spørgsmålet om de kristnes rolle i samfundet skal tages op til revision.

"I årevis har de kristne levet i en slags socio-økonomiske ghettoer. Derfor er hele diskussionen om de kristnes rolle i samfundet og deres civile pligter nyskabende," siger Roman Jaeger, en mellemøstekspert fra den katolske kirke i Rom.

allan@k.dk