Prøv avisen

Bitter strid på bibelsk grund

Den israelske rabbiner, Yehiel Grenimann, der er repræsentant for gruppen Rabbinere for Menneskerettigheder, mener, at arkæologiske udgravninger bruges som et politisk redskab af bosættere. – Foto: Allan Sørensen.

En gruppe jødiske bosættere står bag skelsættende arkæologiske fund i Silwan i Østjerusalem, men stedets arabiske beboere frygter, at udgravningerne blot er bosætternes skalkeskjul for at overtage hele nabolaget

Intet er apolitisk her i Jerusalem, siger palæstinenseren Jawad Siyam.

Han sidder og kæderyger i et støvet telt 200 meter syd for Tempelbjerget i Jerusalem i landsbyen Silwan, hvor han bor sammen med 50.000 andre arabere og i løbet af de seneste år også omkring 300 jødiske bosættere.

Sammen med andre af Silwans beboere har Jawad Siyam rejst teltet i protest over de seneste års udgravninger i Silwan, der på hebraisk kaldes for Ir David (Davids by)

Ikke fordi den lokale arabiske befolkning har noget imod arkæologiske udgravninger i generel forstand. Men fordi deres landsby i løbet af de seneste år er blevet ramt af en række arkæologiske udgravninger med meget stærke politiske undertoner.

De israelske myndigheder har udliciteret udgravningerne af stedet, hvor Kong David ifølge traditionen boede, til en af de mest ekstreme jødiske bosættergrupper, Elad. Og som tiden går, stiger spændingerne i nabolaget. Både fordi udgravningerne nu truer den lokale infrastruktur, og fordi de jødiske bosættere på forholdsvis kort tid har sat sig på 40 jordlodder i nabolaget. Alt sammen med den israelske regerings velsignelse.

Bosætterne fra Elad-gruppen er i færd med at gøre vores arabiske landsby jødisk. De har store planer for nabolaget og har tilsyneladende også både politiets og regeringens opbakning, siger Jawad Siyam.

Her er ikke blot tale om de typiske beretninger om, at politiet kun giver arabiske biler parkeringsbøder, mens de jødiske ejere må parkere gratis i hele området. Ifølge Jawad Siyam har huse, en moské og adskillige forretninger taget fysisk skade af den jødiske gruppes udgravninger. Hovedvejen har fået et nyt hebraisk navn. Og bosætterne har oven i købet planer om at lukke hovedvejen for at kunne udgrave trappeopgangen til tempelpladsen, der formodes at ligge under vejen.

Ikke nok med det, siger Jawad Siyam, er det som om politiet står i ledtog med bsætterne. Hvis jeg går til politiet for at klage over overgreb fra bosætternes side, er det mig, der bliver arresteret af politiet, siger han.

Tre palæstinensiske familier, som har fået deres huse taget af bosætterne, tog sagen til højesteret og vandt. Men politiet kom og arresterede dem samme dag, som de lagde sag an, og selvom de vandt retssagen, er det stadig bosætterne, der bor i husene, siger Jawad.

Under de jødiske højtider afspærres hovedvejen og dele af nabolaget på en sådan måde, at det arabiske flertal må køre en stor omvej hver gang de skal køre børnene i skole eller løbe ærinder.

Den israelske rabbiner Yehiel Grenimann der er repræsentant for gruppen, Rabbinere for Menneskerettigheder, nikker stille med hovedet, da han hører Jawad Siyams beretninger.

Uden at have de nødvendige beviser må jeg indrømme, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem bosætterne på stedet og politiet og resten af myndighederne, siger Yehiel Grenimann.

Som repræsentant for Rabbinere for Menneskerettigheder er Yehiel Grenimann med til at støtte den lokale palæstinensiske befolkning i den nyligt opståede konflikt med de jødiske bosættere og de arkæologiske udgravninger, der fremmaner byens rige historie på bekostning af de nutidige forhold.

Yehiel Grenimann finder det moralsk uforsvarligt, at arkæologiske udgravninger bruges som et politisk redskab af bosættere. Især når det går ud over den civile palæstinensiske befolkning. Sammen med kolleger fra Rabbinere for Menneskerettigheder har han forsøgt at skabe en dialog med de mere nationalistiske rabbinere. Men hver gang emnet bare er kommet i nærheden af konflikten med palæstinenserne, er dialogen kørt af sporet.

Yehiel Grenimann og resten af de rabbinere, der arbejder for at bedre palæstinensernes vilkår, er ilde sete hos de fleste andre rabbinere og i brede religiøse kredse.

Sagen er, at vi som jøder og israelere ikke kan bruge alle midler til at afsløre arkæologiske fund i et område, der er så politisk sprængfarligt, siger han.

Han begriber ikke, at de israelske myndigheder lader situationen udvikle sig uden at gøre noget. Palæstinenserne krænkes, og udgravningerne udføres ifølge Yehiel Grenimann i et tempo, der gør det umuligt for arkæologerne at gennemgå fundene fra kristne og muslimske tidsperioder med samme professionalitet som de jødiske tidsperioder. For ham er det blot endnu et bevis på, at Elad-gruppen og bosætterne i området ene og alene er interesserede i at fremhæve Silwans jødiske fortid for at kræve retten over stedet.

Yehiel Grenimann er bestemt fascineret af udgravningerne, der har afdækket meget vigtige jødiske fund fra tiden omkring 1000 år f.Kr.

Men så længe udgravningerne udgør en trussel mod Silwan-nabolaget, vil jeg sige, at min fremtid er vigtigere end min fortid, siger Yehiel Grenimann.

allan@kristeligt-dagblad.dk