Prøv avisen
Spørgsmål-svar

CDU-politiker og præst: Vores kristne C er et uundværligt kompas

Christian Meissner kalder CDU’s kristne værdigrundlag for afgørende for partiet. Foto: cdu.de

Christian Meissner, præst og leder for CDU/CSU´s Protestantiske Arbejdskreds (EAK), svarer her på, hvor stor betydning det kristne C har for CDU i dag

Hvor vigtigt er C’et i CDU i dag?

C’et dannede fra begyndelsen det afgørende grundlag for CDU og CSU (det bayerske søsterparti, red.). Det er derfor uundværligt og identitetsskabende. Det skabte selve muligheden for ”Unionen”. Det er faktisk det, der gjorde, at de mest forskelligartede liberale, konservative og sociale kræfter kunne blive enige om et bærende fælles værdigrundlag. Dette har ikke ændret sig meget. I dag er CDU og CSU partier med en bred vifte af overbevisninger og forskellige fløje, der alligevel er politisk engagerede på baggrund af deres ansvar over for Gud og mennesker.

Har CDU mistet en del af sit kristne indhold siden partistifteren Konrad Adenauer?

C’et sørger – dengang som nu – for en grundlæggende anti-ideologisk og anti-totalitær retning i vores politik. C’et som grundlag for en etisk sikring og selvransagelse i vores politik må aldrig blive misforstået som noget doktrin-dogmatisk. Det fastslog Hermann Ehlers (tidligere formand for Forbundsdagen) allerede under Adenauer: ’Såvel kirken som staten er bedst tjent, hvis politiske og religiøse argumenter nøje holdes adskilt’. Der findes altså ikke nogen direkte og umiddelbar mulighed for at omsætte det kristelige trosindhold til den daglige politik. Et ’kristent program’, et ’kristent parti’ eller en ’kristelig politik’ som sådan findes ikke, eftersom disse igen vil falde ind under ideologi-mistanke. Man kan sammenligne C’ets orienterende funktion med et kompas. Selv når der hersker enighed om grundlaget og målet for ruten, må den eksakte rute og de bedste midler til at nå målet være genstand for konstant diskussion.

Hvordan afspejler C’et sig konkret i jeres politik?

I modsætning til, hvad mange måske tror: Meget konkret. For eksempel i spørgsmålet om aktiv dødshjælp og senest ’ægteskab for alle’fornemmer jeg noget af den forsonende, anti-ideologiske kraft fra C’et: CDU og CSU, som for et flertals vedkommende har positioneret sig meget klart imod disse emner, forsøger at fremme en diskussionskultur, der - både i og uden for partiet - ikke ideologisk ekskluderer eller personligt tilsviner andre mennesker i sådanne konkrete spørgsmål.