Corona har holdt millioner af fattige børn hjemme. Nu er deres skolegang truet

Op imod 16 millioner børn kommer ikke tilbage i skole efter pandemien, vurderer Red Barnet

Den manglende adgang til uddannelser rammer piger hårdest, fordi de ofte er de første til at blive taget ud af skolen, når kriser rammer. Den 14-årige Kadidia fra Mali (forrest i billedet) blev taget ud af skolen, da en væbnet konflikt brød ud. Nu går hun
Den manglende adgang til uddannelser rammer piger hårdest, fordi de ofte er de første til at blive taget ud af skolen, når kriser rammer. Den 14-årige Kadidia fra Mali (forrest i billedet) blev taget ud af skolen, da en væbnet konflikt brød ud. Nu går hun. Foto: Seyba Keita/Red Barnet.

”Der er ikke nogen tavle eller nogen aktiviteter, og legepladsen er sprængt i stykker. Vi kan ikke lære noget, når skolen er ødelagt.”

Ordene kommer fra den 13-årige yeminitiske dreng Salem, som Red Barnet har talt med. Han kan ikke komme i skole, fordi den ligger i ruiner som følge af krigen i Yemen, og Salem og hans klassekammerater er ikke alene. Hvert sjette barn, svarende til 258 millioner børn på verdensplan, havde ifølge organisationens skøn ikke adgang til uddannelse før coronapandemien. Og det problem er lige nu stærkt forværret. Mellem 10 og 16 millioner børn er i fare for ikke at komme tilbage i skole som følge af pandemien, skønner Red Barnets internationale afdeling i en ny rapport, der udkommer i dag.

Uddannelse er ellers en menneskeret, indskrevet i FN’s menneskerettighedserklæring, og børns manglende skolegang er et alvorligt problem, der både hindrer udviklingen i lavindkomstlande, og som i sidste ende kan føre til større ustabilitet i verden, lyder det i rapporten.

”Hvis man ikke får lært at læse, skrive og regne, får man meget svært ved at få sig et ordentligt liv som voksen. Uddannelse er enormt vigtig for at sikre børnene et bæredygtigt liv på sigt,” siger Helle Gudmandsen, international uddannelseschef i Red Barnet.

Hun forklarer, at en uddannelse er vigtig for børnenes fremtid, men også for deres sikkerhed nu og her:

”Skolen sikrer børnene i forhold til at kunne klare sig senere i livet, men en god skole i et land, som ellers ikke er så sikkert at være barn i, kan også være med til at beskytte barnet.”

De mange millioner børn, som er i fare for at miste adgangen til uddannelse, er fordelt på næsten en fjerdedel af verdens lande, primært lavindkomstlande. Særligt slemt står det til i en lang række afrikanske lande som Den Demokratiske Republik Congo, Nigeria, Sydsudan, Sudan, Mali og Libyen samt i de krigshærgede lande i Mellemøsten.

Det er især faktorer som krig og konflikter, klimaforandringer, manglende adgang til coronavacciner, angreb på skoler og interne fordrivelser, som truer børnenes adgang til uddannelse, men bag de forskellige årsager ligger oftest én fællesnævner.

”Langt de fleste af de kriser, som hindrer børn i at få en uddannelse, bunder i kronisk fattigdom,” forklarer den anerkendte amerikanske udviklingsøkonom Jeffrey Sachs fra Columbia University.

Han er blandt andet formand for FN’s netværk for bæredygtig udvikling og understreger, at løsningen på problemerne findes hos verdens ressourcestærke lande.

”Det kræver først og fremmest øget finansiering og et skærpet politisk fokus fra lande uden for krisezonerne. Det mangler der i den grad lige nu,” siger han.

”FN’s støtte til undervisning er stærkt underfinansieret, USA er splittet og ikke i stand til at mobilisere en indsats mod problemer uden for egne landegrænser, og i EU mangler man en fælles udenrigspolitik, der kan have fokus på området. Det kræver i bund og grund ikke en særlig stor eller dyr indsats at forbedre børns adgang til uddannelse i betydelig grad, men den samlede indsats halter,” siger Jeffrey Sachs, som i en årrække har talt om uddannelse som nøglen til at bekæmpe fattigdom.

Indtil 2015 gik det ellers i den rigtige retning. Gennem en målrettet indsats fra blandt andet FN lykkedes det at få flere børn end nogensinde i skole i udviklingslandene. Men siden er flere kriser opstået eller genopblusset verden over. Klimaforandringer og væbnede konflikter har drevet mennesker på flugt. Det seneste halvandet år er pandemien gået særdeles hårdt ud over økonomierne i verdens fattige lande og er nu ifølge rapporten fra Red Barnet en af de helt store trusler mod børns skolegang. Både Red Barnet og Jeffrey Sachs opfordrer til akut handling.

”Hvis ikke vi løser problemerne med manglende adgang til uddannelse, vil vi komme til at opleve en nedadgående spiral af fattigdom, klimanød, migration og interne fordrivelser. Og i sidste ende vil vi opleve større politisk ustabilitet i verden,” advarer den amerikanske økonom.