Danmark beskyldes for at svigte Myanmars demokrater

En række organisationer kritiserer, at en anerkendt eksil-burmesisk avis næste år mister dansk bistand

Flere aviser i Myanmar støttes af europæiske lande. Nu beskyldes Danmark for at svigte Myanmars demokrater ved at fratage en eksil-burmesisk avis støtte næste år.
Flere aviser i Myanmar støttes af europæiske lande. Nu beskyldes Danmark for at svigte Myanmars demokrater ved at fratage en eksil-burmesisk avis støtte næste år. Foto: AFP PHOTOSoe Than WIN.

Det er en "historisk fejltagelse" og en "katastrofe", at Danmark efter en årelang engageret indsats mod militærstyret i Myanmar (Burma) har besluttet at indstille sin støtte til det anerkendte nyhedsmagasin Irrawaddy, der drives af eksil-burmesere i Thailand.

Dermed svigter Danmark de demokratiske kræfter, som er forudsætningen for en systemændring i Myanmar, mener blandt andet Dansk Burma Komite og Burma Partnership, der er netværk af henholdsvis danske og sydøstasiatiske organisationer til fremme for et demokratisk Myanmar.

"Danmark er som demokrati ved at begå en strategisk historisk fejltagelse. Kan det passe, at den danske regering er villig til at kompromittere de grundlæggende danske demokratiske principper og hjælpe et militærregime med at stjæle demokratiet fra folket og dermed cementere deres egen militærmagt," spørger Khin Ohmar, koordinator i Burma Partnership.

For generalsekretær i Dansk Burma Komite Annette Berentzen er situationen stærkt foruroligende.

"Det er en katastrofe. Vi er dybt desperate over, at Danmark går væk fra at støtte de demokratiske kræfter. Irrawaddy Magazine spiller en meget vigtig rolle for demokratiseringen. Dets oplysninger er rigtig, rigtig generende for militærstyret," siger Annette Berentzen.

Den markante kritik udspringer af, at den danske støtte til Irrawaddy Magazine ikke vil blive fornyet, når den udløber med udgangen af 2010.

Beslutningen om at afbryde samarbejdet er taget af den danske ambassade i Thailand, som Myanmar hører under, og hænger angiveligt sammen med, at magasinet ikke har levet op til projektaftalen med ambassaden om, at det skulle forsøge at styrke økonomien både på indtægts- og udgiftssiden.

Ambassadør Michael Sternberg medgiver, at det naturligvis er vanskeligt for et eksil-medie at blive selvfinansierende på linje med et vestligt dagblad - det har heller aldrig været på tale, siger han – men han fastholder, at det også for Irrawaddy er både ønskværdigt og muligt at gøre sig mere uafhængig af støtte udefra.

Han peger på, at ambassaden samarbejder med andre eksil-burmesiske medier i Thailand, som også er i stand til at nå bredt ud, men efter ambassadens vurdering giver mere for pengene.

"Danmark har ingen intentioner om at drosle ned på støtten til de uafhængige burmesiske medier, men vi er nødt til at se på, hvordan vi når vores overordnede udviklingspolitiske målsætninger på den mest omkostningseffektive måde. Irrawaddy er absolut ikke noget dårligt magasin, men det har måske lukreret på, at pengene i en årrække har siddet lidt løst hos donorerne, og der derfor ikke har været det nødvendige incitament til at se kritisk på magasinets omkostningsstruktur," siger Michael Sternberg.

De seneste tre år har Irrawaddy modtaget omkring 400.000 kroner årligt, hvilket svarer til cirka 10 procent af magasinets budget.

Annette Berentzen mener, at ambassaden laver et fejlskøn af format, når man bruger økonomien som argument for at fjerne bistanden.

"Danmark bruger en kunstig diskussion til at slå ned på Irrawaddy. Beslutningen strider mod alt, hvad Danmark ellers har stået for," siger hun.

Blandt andet Norge har også støttet Irrawaddy i en årrække, fordi den type eksil-medier er vigtige for at få informationer frem om udviklingen i Myanmar, oplyser den norske ambassade i Bangkok. Ambassaden afgør i begyndelsen af 2011, om støtten skal fortsætte.

upoulsen@k.dk