Dansk design skal give flygtninge tag over hovedet

Danske forskere har udviklet en bolig, som skal forbedre forholdene for mennesker på flugt. Flygtningene kan selv samle kuppelkonstruktionen

En projektgruppe ved Arkitekt- og Designskolen har udviklet et alternativ til flygtningelejrens rækker af telte i plastic. Kuplen består kun af skruer og lægter af krydsfiner og kan bygges af flygtningene selv. Den skal overdækkes med et åndbart materiale, som kan sikre et bedre indeklima end teltene.
En projektgruppe ved Arkitekt- og Designskolen har udviklet et alternativ til flygtningelejrens rækker af telte i plastic. Kuplen består kun af skruer og lægter af krydsfiner og kan bygges af flygtningene selv. Den skal overdækkes med et åndbart materiale, som kan sikre et bedre indeklima end teltene. . Foto: Arkitekt- og Designskolen.

Verden står midt i den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig med flere end 65 millioner flygtninge og internt fordrevne på verdensplan. Det skaber et behov for at tænke i nye løsninger til midlertidige boliger til mennesker rundt om i verdens flygtningelejre. Et forskerhold fra Arkitekt- og Designskolen på Holmen i København har derfor skabt en kuppelkonstruktion, kaldet ReciPlyDome, som skal gøre opholdene i lejrene mere tålelige og samtidig forsøge at aktivere flygtningene til at genvinde kontrollen med deres liv.

Kuppelkonstruktionen, der er et alternativ til de telte, flygtninge ofte er henvist til, består kun af skruer og lægter af krydsfiner. Det gør den både billig at producere og hurtig at opføre, siger professor ved Institut for Bygningskunst og Design på Kunstakademiets skoler, Olga Popovic Larsen, som står bag projektet. Hun forklarer, at kuplens enkle konstruktion gør den let at bygge for mennesker uden håndværksmæssige forudsætninger.

”Alle kan bygge den. Og vi ved fra forskningen, at når folk har været involveret i katastrofer, hvor de har mistet alt, kommer de sig meget hurtigere, hvis de aktivt kan være med til at skabe sig en ny tilværelse. Det modsatte sker, når folk føler sig hjælpeløse og i lange perioder bor i telte, som kun er egnet til korte perioder. Vores konstruktion gør det muligt at tage en aktiv del i en forbedringsproces,” siger Olga Popovic Larsen.

At traumatiserede flygtninge ofte oplever en høj grad af kontroltab bekræfter David Oehlenschläger, leder på afdelingen for rehabilitering ved Dansk Institut Mod Tortur. Han har ikke kendskab til det specifikke projekt og vil derfor ikke udtale sig om, hvilken effekt kuppelkonstruktionen kan få. Men han er enig i, at det er helt centralt for flygtningenes rehabiliteringsproces at genvinde kontrollen over deres tilværelse.

”Boligen er et basalt behov og et af de steder, hvor flygtninge ligesom alle andre mennesker søger tryghed. At skabe tryghed og stabilitet er en mulighed for at tage noget kontrol med sin egen tilværelse og kan bidrage til at få det bedre,” siger han.

Undersøgelser fra asylcentre herhjemme og i udlandet viser, at en uvis og lang ventetid kan øge både depression og posttraumatisk stress. Det forklarer Marie Louise Nørredam, lektor ved forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet. Derfor ser hun umiddelbart projektet som fornuftigt.

”Jo længere ventetiden er, jo dårligere bliver det psykiske helbred. Derfor er det en rigtigt god idé at aktivere mennesker og give dem noget ansvar for deres eget liv,” siger hun.

Dansk Flygtningehjælp forholder sig afventende over for projektet, men vil endnu ikke udtale sig om kuppelkonstruktionens konkrete potentiale som bolig, før de har haft mulighed for at undersøge den mere indgående.

Kuplen er dog heller ikke færdigudviklet endnu, siger Olga Popovic Larsen. Holdet bag arbejder i øjeblikket på den ydre beklædning til trækonstruktionen og en isolering, som vil skabe et bedre indeklima end i teltene.