Det betaler sig at investere i piger og kvinder

I næste uge er København vært for konferencen Women Deliver, hvor over 5000 eksperter, aktivister, politikere, græsrødder, statsledere og kongelige 
fra 155 lande skal diskutere kvinders vilkår. Det er en amerikansk organisation, der står bag. Direktøren hedder Katja Iversen og er pæredansk

”Vi er ikke et rejsende cirkus med de samme deltagere hvert tredje år. Vi bringer folk fra forskellige sektorer og verdensdele sammen, så de får inspiration og mulighed for at indgå partnerskaber. Women Deliver skal forandre verden. Det er det, vi gør,” siger Women Delivers direktør, danske Katja Iversen, om den store konference med over 5000 deltagere, som hun fra mandag til torsdag i næste uge er vært for i Bella Center i København. –
”Vi er ikke et rejsende cirkus med de samme deltagere hvert tredje år. Vi bringer folk fra forskellige sektorer og verdensdele sammen, så de får inspiration og mulighed for at indgå partnerskaber. Women Deliver skal forandre verden. Det er det, vi gør,” siger Women Delivers direktør, danske Katja Iversen, om den store konference med over 5000 deltagere, som hun fra mandag til torsdag i næste uge er vært for i Bella Center i København. – Foto: Petra Theibel Jacobsen

Når direktøren for Women Deliver anden pinsedag om eftermiddagen går på talerstolen for at byde velkommen til de mange tusinde konferencedeltagere i Bella Center i København, vil hun understrege det mantra, som gennemsyrer programmet for fire tætpakkede dage om pigers og kvinders sundhed, vilkår og liv.

Katja Iversen vil opfordre til at vise de gode eksempler frem, så andre kan lære, og deltagerne sammen kan finde løsninger. Og så vil hun tale om økonomi, fordi argumenter, der handler om kroner og øre, indimellem vægter tungere end noget andet.

”Synes jeg, at man skal forbedre forholdene for piger og kvinder, fordi vi er ordentlige mennesker. Ja! Men gør virksomheder det? Nej! De kører en forretning, og man overbeviser ikke dem, der sidder på pengene, hvis det ikke giver mening for dem,” slår den danske direktør for den amerikanske ngo, der kæmper for kvinders og pigers rettigheder, velfærd og sundhed, fast.

Det er fjerde gang siden 2007, at Women Deliver holder verdenskonference, denne gang under mottoet: ”Invester i piger og kvinder – det betaler sig”. Ikke alene vil flere piger og kvinder overleve, alle i familien vil få det bedre. For familier falder mange steder fra hinanden, hvis moderen dør i barselsseng. Overlever hun, og får hun oven i købet uddannelse og job, kan det mærkes i mange led.

Artiklen fortsætter under annoncen

På Women Delivers hjemmeside kan man se, at kvinder typisk bruger 90 procent af deres indkomst på familien, mens manden beholder 60-70 procent af pengene selv.

Sunde familier smitter af på landsbyer og lokalsamfund, og i sidste ende løfter kvinders indsats hele landet økonomisk. En anden beregning viser, at kvinder udfører 70 procent af alt arbejde i verden, men tjener en tiendedel af den samlede løn og kun ejer to procent af rigdommene.

”Selvfølgelig skal man altid argumentere moralsk og værdibaseret for lige rettigheder, men nogle gange virker det bare bedre med økonomiske argumenter,” forklarer den 46-årige Katja Iversen, der har brugt mindst halvdelen af sin tid det seneste år på at rejse verden rundt med budskabet om, at investeringer i piger og kvinder giver mening.

”Når jeg snakker med en jordemoder, handler det om mødredødelighed, præven- tion og sundhed, men jeg var for eksempel til verdensøkonomisk topmøde i Davos i vinter, og her snakkede jeg kun økonomi. Hvad betyder det for eksempel for en virksomhed, hvis kvinderne er gravide hele tiden, fordi de ikke har adgang til prævention? Mange steder er sex jo ikke et valg. Eller at hun ikke kan gå på arbejde, når hun har menstruation, fordi hun ikke har råd til bind eller bruger gamle laser, som giver infektioner. Eller at hun får tæv, når hun kommer hjem med lønnen om fredagen, fordi manden vil have pengene – for nu at sætte det på spidsen. Men hvad nu, hvis hun havde en bankkonto? Vi differentierer budskaberne, tilpasser dem forskellige behov og agendaer. Og viser de gode eksempler frem. Et rigtig godt et er Mærsk, som for nylig indførte betalt barsel i alle datterselskaber. Kvinder, som de har oplært, kommer tilbage, når de har født, og det betaler sig. Ellers ville de jo ikke gøre det.”

Katja Iversen og hendes stab på cirka 20 medarbejdere holder normalt til i et hyggeligt og hektisk lokale på ottende etage i en almindelig kontorbygning på Broadway i New York. I begyndelsen af maj rykkede de til København for at få styr på de sidste detaljer før det enorme rykind af eksperter og oplægsholdere, notabiliteter, unge ledere og andre interesserede fra 155 lande i løbet af de næste par dage.

Et dansk bureau har længe været i gang med praktisk planlægning og presse, Udenrigsministeriet er involveret, statsministeren vil deltage, og kronprinsesse Mary, som ofte markerer sig i debatten om ligestilling, er protektor og skal holde åbningstalen.

”Women Deliver holder aldrig til i lavloftede lokaler, hvor man normalt er sammen, når det handler om piger og kvinder. Vi skal ud i lyset, vi holder altid konferencerne på de store steder, hvor man også kører verdensforhandlinger som for eksempel Bella Center,” siger Katja Iversen.

”Hele vores fokus er på løsninger. I dag har piger og kvinder ikke muligheder nok, de står altid længst nede i rækken. Og hvis man sidder i en hverdag, hvor det ikke ser for godt ud, er man nødt til at træde et skridt tilbage for at få øje på fremgang og løsninger. Derfor sponserer vi også billetter til unge ledere og deltagere, som ikke har råd til at rejse selv. Women Deliver indsamler viden om, hvad der sker rundt om i verden, og hvordan det sker. Og så viser vi eksemplerne frem, så andre kan lære af dem. Vi organiserer det, så folk møder hinanden på tværs af sektorer, alder og verdensdele.”

Katja Iversen erkender, at det kan være svært at overbevise en finansminister i et fattigt land om at afsætte penge til piger. Der er ofte tale om en investering, som han ikke selv får glæde af, forstået sådan, at pigerne først begynder at ”levere”, når hans tid som minister for længst er forbi.

Endnu en beregning på Women Delivers hjemmeside viser, at syv års skolegang generelt betyder, at piger bliver gift fire år senere, de dør sjældnere i barselssengen, og de får færre og sundere børn, som de i øvrigt sender i skole. Og hvis en finansminister sørger for, at blot 10 procent flere piger kommer i skole, stiger hans lands bruttonationalprodukt med hele tre procent.

Hvorfor er det vigtigt at samle 5000-6000 mennesker fra hele verden til en konference?

”Langt de fleste har ikke deltaget i en konference før. Vi er ikke et rejsende cirkus med de samme deltagere hvert tredje år. Vi bringer folk fra forskellige sektorer og verdensdele sammen, så de får inspiration og mulighed for at indgå partnerskaber. Women Deliver skal forandre verden. Det er det, vi gør. Og der er et kæmpe ubrugt potentiale i kvinder, fordi de ikke får lov. Og så skal man ikke undervurdere energien, der kommer af at være sammen om en succes,” siger Katja Iversen.

Som eksempler på, hvad de tre foregående konferencer har givet af resultater, forklarer hun, at den første handlede om mødredødelighed, men at de folk, der arbejdede i feltet, var splittede; de talte ikke sammen. Det begyndte de på efter at have mødt hinanden på konferencen i London i 2007.

Senere fik man inddraget den private sektor, som ikke havde nævneværdige aktiviteter eller måske indgået partnerskaber før. De investerer mere, blander sig på alle mulige måder. Og så bringer Women Deliver ministre sammen med aktivister, ngo’er og unge – de har ikke nødvendigvis tradition for at mødes, når de er hjemme, hvor der kan være langt fra top til bund.

”Hvis vi ikke snakker med unge om, hvad de har brug for, ved vi det jo ikke. Året efter konferencen i Kuala Lumpur i 2013 kunne vi se, at der var mange flere unge med i landenes delegationer til begivenheder i FN,” siger Katja Iversen.

”Det er selvfølgelig ikke os alene, og vi behøver ikke at få vores navn på succeserne. Det er ikke vigtigt. Men vi organiserer erfaringer, så de bliver brugbare, sørger for, at de rette kan tale sammen. For eksempel om husband schools (mandeskoler, red.) i Vestafrika, fordi vi ved, at det tit er mænd – og svigermødre – der er imod forandringer for kvinder. I en husband school mødes mændene hver lørdag formiddag. I stedet for at snakke om deres egne koner, som er alt for personligt, snakker de om generelle værdier og måske om fordelene ved prævention. Så kan de selv få idéen om, at hustruen måske skal føde færre børn, så hun har flere kræfter, kan arbejde, så familien får råd til mad og skolepenge.”

Udbuddet af oplæg og diskussioner på de tre dages konference i næste uge er enormt og handler om meget andet end økonomi. Det spænder fra fordelene ved sport, kampen mod hiv/aids og kræft, trafficking, børneægteskaber, kvinder i konflikter, aborter, omskæring, kvinder i politik og ledelse, filantropi med mere.

Og det er ikke kun skævheder og strukturelle problemer i den fattige del af verden, der adresseres. Den rige del af verden har sit at slås med. For eksempel gælder kønsskævhederne i toppen af magten også os. Utilsigtet eller ej.

”Jeg hører tit anekdoter fra magtfulde mænd, som siger: Nu er jo jeg jo far til to piger ... og så er et eller andet, vi diskuterer, pludseligt vigtigt. I USA er der lavet forskning i, hvad der sker, når mandlige dommere eller erhvervsledere får døtre. Nogle dommere ændrer holdning til seksuel chikane og pigers sikkerhed. Direktører investerer anderledes, bliver mere filantropiske, når de bliver fædre til piger,” siger Katja Iversen.

En artikel i avisen The Washington Post, som i oktober sidste år beskrev forskningen, forklarer også, at mandlige politikere med døtre, tager farve af døtres værdier og holdninger. Det kan ses i den måde, de stemmer på om prævention, retten til abort og andre kønsrelaterede emner.

”Når folk rejser hjem den 19. maj om eftermiddagen, har de fået inspiration til at gøre ting anderledes, og de har fundet nye partnere, de kan arbejde med. Og så holder vi fast og følger op,” siger Katja Iversen.

Da FN i sin tid udkom med millenniummålene, udviklingsmålene frem mod 2015, var kvinder nævnt et par steder, men de blev glemt i implementeringen, kunne vi se bagefter, lyder det fra Women Deliver-direktøren. Og hun lover, at det ikke vil ske med FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål, som blev vedtaget sidste år, og hvor det femte mål går ud på at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder på verdensplan.

”Vi sætter derfor ny fokus på sundhed, vold og uddannelse, og så også på lighed i landbrug og industri, adgang til naturressourcer, lånemuligheder og politisk engagement. Der skal være en kønslinse på alle nationale handlingsplaner og forhandlinger i fremtiden. Fordi det er rigtigt. Og fordi det betaler sig,” siger hun.