Det britiske samfund er ved at knække geografisk, socialt og aldersmæssigt

Advarselslamperne lyser, når det gælder den sociale ulighed i Storbritannien. Kritisk rapport efterlyser en hurtig politisk indsats

Den sociale ulighed er stigende i Storbritannien, og det er ifølge en rapport ”hverken socialt, økonomisk eller politisk” holdbart. –
Den sociale ulighed er stigende i Storbritannien, og det er ifølge en rapport ”hverken socialt, økonomisk eller politisk” holdbart. – . Foto: Socialstock/ritzau.

Nok skriver vi 2017. Men nogle briter lever på sin vis stadig i 1900-tallet. For de dårligst stillede teenagere i Storbritannien vil det således tage 120 år, før de har udsigt til at få de samme uddannelseskvalifikationer som jævnaldrende fra en bedre stillet baggrund.

Det er en af konklusionerne i en kommissionsrapport om social mobilitet i det britiske samfund, som blev offentliggjort i går.

”Det er så slående i denne nye analyse, hvor adskilte vi er blevet som en nation. En ny geografisk kløft har åbnet sig, en ny indkomstkløft har åbnet sig, og en ny generationskløft har åbnet sig,” lyder konklusionen fra den tidligere Labour-minister Alan Milburn.

Han er formand den regeringsnedsatte kommission for social mobilitet, som står bag rapporten, der har fået titlen ”Time for Change” (Tid til forandring).

Rapporten ser på, hvordan den sociale mobilitet har udviklet sig over de seneste 20 år – og der er ikke meget fremgang at spore. Dermed er det en kritik af såvel Labour-regeringer som de seneste syv år under konservativt ledede regeringer.

”Hvis vi fortsætter uændret, vil disse skel i samfundet blive større, ikke mindre. Der er en voksende følelse i landet af, at disse skel ikke er holdbare, hverken socialt, økonomisk eller politisk. Der er en sult efter forandringer. Nye tilgange er nødvendige, hvis Storbritannien skal være et mere retfærdigt og lige samfund,” siger Alan Milburn om rapporten, som bruger trafiklys til at understrege alvoren.

Det er for de mindste børns start på livet og deres skolegang, at der er gule advarselslamper. Men farven skifter til rødt, når det handler om at få en uddannelse, særligt en universitetsuddannelse, samt udsigterne til at få et job. Her er den nye underklasse i Storbritannien de mennesker, som er arbejds-løse i anden- og tredjegenera-tion.

Ifølge Steph Lawler, der er sociolog ved universitetet i York, er konklusionerne i rapporten med til at understrege en forfejlet socialpolitik.

”Regering efter regering har fokuseret på social mobilitet som løsningen på uligheden mellem klasserne i Storbritannien. Men fokus har udelukkende været på social mobilitet i opadgående retning. Det betyder, at der ikke har været fokus på omfordeling, men på at få arbejderklassen til at ligne middelklassen mere,” siger Steph Lawler.

Hun er medforfatter på en kommende bog om social mobilitet i det 21. århundrede, og hun mener, at problemet er, at særligt den øvre middelklasse socialt distancerer sig fra bunden.

”Vi kan se, at middelklassen fortsat holder fast i deres privilegier ved at sikre dem for de fremtidige generationer gennem privatskoler og ved at have en ansættelsespolitik, som udelukker folk, der tydeligvis ikke kommer fra middelklassen,” siger Steph Lawler med henvisning til, at netop jobmobilitet ifølge rapporten er et af de helt store problemer.

En af de store udfordringer er børn i de familier, som vokser op i fattigdom i nedslidt socialt boligbyggeri, som har svært ved at bryde den sociale arv.

”Rapporten afspejler de forfærdelige byrder, som har ramt familier og lokalsamfund efter bølge på bølge af sociale nedskæringer. Gentagne regeringer har spillet fallit, når det kommer til de familier, der kæmper for at få tingene til at hænge sammen,” siger Alison Graham, direktør for organisationen Child Poverty Action Group til den britiske nyhedsstation BBC.