Prøv avisen

Ebola førte til en bølge af voldtægter i Vestafrika

Ifølge FN's opgørelse, der er baseret på kvalitative interviews, steg antallet af teenagegraviditeter med helt op til 65 procent i dele af Sierra Leone under ebola-epidemien. Foto: AFP

Over 11.000 vestafrikanere døde under ebola-epidemien. Men sygdomsudbruddet skabte også et kaos, hvor flere mindreårige piger blev udsat for overgreb

Selv når hverdagen i en fattig afrikansk slum går sin vante gang, er det ikke nogen dans på roser for piger at bo der.

Seksuelle overgreb og voldtægter af både voksne kvinder og piger finder jævnligt sted, og hvis en pige vover at fortælle sine forældre om overgrebet og dermed udsætter sig selv og sin familie for den skam, voldtægt er forbundet med, får det sjældent alvorlige følger for gerningsmanden, hvis forældrene går til politiet.

Og hvis hverdagen i slummen tilmed er under langsom opløsning og gennemsyret af kaos og frygt, som det var tilfældet, da det hidtil største udbrud af ebolavirus hærgede de tre vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone forrige og sidste år - så risikerer antallet af voldtægter på teenagepiger og antallet af teenagegraviditeter at stige markant.

Det viser tal fra FN's udviklingsprogram, UNDP. Ifølge FN's opgørelse, der er baseret på kvalitative interviews, steg antallet af teenagegraviditeter med helt op til 65 procent i dele af Sierra Leone under ebola-epidemien.

Sammenfaldet er ikke en tilfældighed, vurderer Monica Onyango, adjunkt i global sundhed ved det amerikanske Boston Universitet.

”Det (sammenfaldet, red.) ville ikke være nogen overraskelse, hvis vi tænkte på epidemier som enhver anden form for katastrofe. Epidemier er akkurat som en konfliktsituation. Der finder tab af regeringsførelse sted, der er kaos og ustabilitet, og alt dette efterlader kvinder sårbare i forhold til kønsbaseret vold,” siger hun til det amerikanske tidsskrift Foreign Policy.

Sammenhængen mellem store sygdomsudbrud og vold mod kvinder er ifølge Monica Onyango generelt underdokumenteret.

”Vi ved, at seksuelle overgreb på piger og kvinder tager til i krigstid. Det blev dokumenteret under borgerkrigen i Sierra Leone (1991-2002) og Liberia (1999-2003) og efter folkedrabet i Rwanda og krigen i det tidligere Jugoslavien. Vi bliver nødt til at blive bedre til at dokumentere voldtægter og seksuelle overgreb i kølvandet på epidemier, for de finder sted,” siger hun til Foreign Policy.

En del af forklaringen på, at voldtægterne tog til, da ebola bredte sig i de tre lande, skal findes i den ændrede hverdag, der fulgte i kølvandet, lyder det i UNDP's undersøgelse. Sygdommen betød, at der blev indført karantæne, skolerne blev lukket for at forebygge smitte, og den deraf følgende mindre bevægelsesfrihed tvang mænd og piger sammen i langt højere grad end ellers.

Hvor mændene normalt underholdt sig med at gå på bar, i biografen og til fodboldkampe, og kvinderne gik på markedet, besøgte venner og dyrkede jorden, var alle nu hele tiden hjemme inklusive børnene, der ikke kunne komme i skole.

Specielt lukningen af skolerne øgede risikoen for, at pigerne blev udsat for fysisk og seksuelt misbrug både af deres jævnaldrende og af ældre mænd. Ofte holdt ingen øje med pigerne, der samtidig var mere synlige for mændene end ellers, lyder det i UNDP-rapporten.

Hjælpeorganisationen Red Barnet undersøgte sammen med en række andre orga-nisationer sidste år ebola-epidemiens konsekvenser for 1193 børn fra 50 landsbyer i Sierra Leone. Både drenge og piger kunne berette om en stigning i antallet af seksuelle overgreb på piger under epidemien, fortæller Jakob Eilsøe Mikkelsen, Red Barnets programansvarlige for Afrika.

”I næsten alle de fokusgrupper, hvor spørgsmålet blev bragt på bane, kunne børnene fortælle om en voldtægt af en pige i deres landsby inklusive overgreb på piger i karantæneramte husholdninger. Data viste, at risikoen for voldtægt var størst, når pigerne hentede vand, rejste lange afstande for at handle i andre landsbyer, eller når de skulle træde af på naturens vegne udenfor,” siger han.

Flere af deltagerne i UNDP-undersøgelsen påpeger også, at overgrebene går hårdest ud over yngre piger, fordi de er mindre bevidste om at undgå fysisk kontakt med mænd, end de voksne kvinder er. Af samme grund efterstræber mændene unge piger, der ikke ”har magten til at sige nej, specielt når økonomiske faktorer spiller ind,” konstateres det i rapporten.

Hverken ifølge Sierra Leones eller Liberias lovgivning kan der herske tvivl om, hvornår der er tale om voldtægt. Den juridiske grænse går ved 18 år. I praksis kan grænsen mellem voldtægt og mere eller mindre direkte handel med sex dog godt være ud-flydende, for økonomiske faktorer spiller utvivlsomt ind, når piger i slummen står over for valget mellem at sulte eller at have sex med mænd i bytte for mad, penge og beskyttelse. Særligt hvis de har mistet en eller begge forældre.

På det punkt gjorde ebola en i forvejen slem situation værre, vurderer sundhedsmedarbejder Marie Harding, der er ansat på en klinik i en af Liberias største slumbebyggelser West Point, hvor der blev indført tre ugers karantæne, da ebola-epidemien var på sit højeste. Det er på klinikken, at de gravide teenagepiger dukker op.

”Det var slemt før, men det er blevet værre efter ebola. Nogle gange modtager vi 13-årige piger, der er gravide. Ebola gjorde tingene meget, meget svære for pigerne,” siger hun til Foreign Policy.