Prøv avisen

Eksperter til FN: Gå ikke ind i religionskrænkelse

De streger i sandet, som EU’s medlemslande i fællesskab har trukket i forhold til FN’s kommende racismekonference, Durban 2-konferencen, bliver tydeligt overskredet i et foreløbigt udkast til et slutdokument for konferencen. - Foto: Wikimedia commons

Fire rettighedseksperter opfordrer FN til at holde op med at vedtage resolutioner, der på foranledning af islamiske lande opfordrer til forbud mod krænkelse af religioner

Fire førende eksperter i internationale frihedsrettigheder er gået sammen om at advare mod de resolutioner om forbud mod krænkelse af religioner, der på en række islamiske landes initiativ er under opsejling i FN.

FN bruges som et instrument til at promovere resolutioner og lovforslag, der i sidste ende kan bruges til at beskytte religiøse ledere og undertrykke religiøse mindretal, skriver de fire eksperter på en hjemmeside, der tilhører Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE.

De fire eksperter er Frank La Rue fra Guatemala, der forsker i ytringsfrihed, den ungarske forfatter Miklos Haraszti, den sydafrikanske jurist Faith Pansy Tlakula og Catalina Botero fra Organisationen For Amerikanske Stater. I deres fælles erklæring opfordrer de FN til at bremse debatten om krænkelse af religioner.

FNs Generalforsamling og FNs Menneskerettighedsråd bør holde sig fra tilslutte sig erklæringer, der støtter idéen om religionskrænkelse, skriver de i en fælles erklæring.

De fire angriber især en række islamiske landes tiltag i forberedelserne til FNs racismekonference også kaldet Durban 2 i april 2009. Her har den forberedende komité med dominans af islamiske lande fået indskrevet, at krænkelse af religioner skal gøres til en kriminel handling. Et nyt såkaldt debat-dokument fra Algeriets repræsentant i FN sammenfatter den ordlyd, de islamiske lande foretrækker at høre i Durban 2-konferencens slutdokument:

Alvorlige og uberettigede angreb mod anliggender, der opfattes som hellige af enhver religions tilhængere, bør fordømmes af ethvert land, står der.

Men det er ifølge de fire eksperter at gå over stregen.

Konceptet om krænkelse af religioner kan ikke sidestilles med de internationale retningslinjer for krænkelse, som henviser til beskyttelse af individuelle personers omdømme og ære. Og lande, der har den slags grænser til at beskytte religion, bruger ofte disse grænser til at forhindre legitim kritik af magtfulde religiøse ledere, skriver de.

Eksperterne lader sig ikke overbevise om, at formålet med islamiske landes initiativ er at undgå fremtidige kriser af karakter, som den, der fulgte offentliggørelsen af Muhammed-karikaturerne i Jyllands-Posten.

Ifølge de islamiske lande er der ikke tale om en dras-tisk begrænsning af ytringsfriheden, men om at stoppe offentliggørelser af billeder som de danske karikaturer af profeten Muhammed. Men dokumentet fra Algeriets repræsentant i FN tyder på, at her er tale om en omfattende begrænsning af ytringsfriheden, siger de fire eksperter.

allan@kristeligt-dagblad.dk