Prøv avisen

En anderledes munk

”Det handler om bevidstgørelse og om at få uddannet den næste generation. Der er en horribel mangel på gode skoler,” siger klosterleder Ashin Pyin Nyaw Bha Tha om grunden til, at klostret står for undervisningen af 435 lokale børn. – Foto: Ulla Poulsen.

Ashin Pyin Nyaw Bha Tha driver et mindre kloster i omegnen af Yangon. Han ser en stærk social forpligtelse i buddhismen og sørger for undervisning af 435 elever

Der går ikke 12 på dusinet af Wai Lu Wun-klostrets slags. Allerede når man kører gennem klostrets port i den lille landsby Kyauk Tan, knap to timers kørsel nord for Myanmars tidligere hovedstad, Yangon, fornemmer man, at her er anderledes. Masser af børn og masser af grønne træer. Men meget få munke. Her er 30 lægfolk ansat, men kun 10 fastboende munke.

Fornemmelsen af noget anderledes bliver bekræftet, når man kommer længere ind på klostrets grund. Under flere pavilloner af flettet bambus står sartgrønne plastikstole i rundkreds om kraftige borde, mens aflange blå skilte proklamerer, at her, midt ude i det fri, er der trådløs internetadgang, Wi-Fi.

LÆS OGSÅ: Myanmars røde rober er mere til religiøse studier end revolutioner

Wi-Fi er der også i klosterleder Ashin Pyin Nyaw Bha Thas kontor, som praktisk og uformelt befinder sig under en af de flettede pavilloner. Herfra har den unge munk med en ph.d.-grad fra Indien et godt overblik over de aktiviteter, som Wai Lu Wun-klostret er stærkt optaget af, først og fremmest undervisningen af 435 børn, hvis familier hører til egnens fattigste. Hver lørdag åbner desuden en gratis sundhedsklinik, lige som det er klostret, der har sørget for at bygge en ny vej op til hovedlandevejen, så det bliver lettere for bønderne at være i kontakt med omverdenen.

I det hele taget er engagement i omverdenen et kodeord for Ashin Pyin Nyaw Bha Tha. Han ser det som en fordring i den buddhistiske religion at engagere sig aktivt i samfundet. Og ingen udfordring er større end børnene og de unge, mener han.

Det handler om bevidstgørelse og om at få uddannet den næste generation. Der er en horribel mangel på gode skoler, siger Ashin.

Ud over undervisningen af de lokale børn tilbyder klostret sig også som mødested for forskellige religiøse, sociale og politiske bevægelser. Det danner rammen om møder mellem mennesker med forskellig tro. Den kendte demokratibevægelse 88-Generationen opkaldt efter de studenter, der gik i masse-demonstrationer mod militærstyret i 1988 holder seminarer på klostret, og Aung San Suu Kyis parti, National Demokratisk Liga, holder nogle af sine møder her. Wai Lu Wun er stedet, hvor mennesker med interesse i fred og demokrati kan samles. Blandt andet har den danske hjælpeorganisation Danmission benyttet klostret i forbindelse med sit dialogarbejde i Myanmar.

Vi vil gerne få mange mennesker til at mødes. Få buddhister til at lære kristne og muslimer at kende og på den måde skabe kontakt og tillid, siger Ashin.

Han mener, at især buddhister og muslimer har det med at beskytte deres egen religion for meget.

Men så længe man kender dybden af sin egen tro, kan man sagtens samarbejde med andre, siger Ashin, som ser en stærk berøringsflade i det humanitære udviklingsarbejde.

Grænsen for klostrets engagement går ved et direkte politisk arbejde. Klostret vil meget gerne stille sine faciliteter til rådighed for politiske bevægelser, der arbejder for gode formål det er også en måde at tjene penge til driften af skolen på men Ashin og de andre munke ytrer sig ikke selv politisk. Bortset fra at munke ikke har stemmeret, strider egentlig partipolitisk virksomhed mod det religiøse kald, mener Ashin.

Hvis man vil være politiker, bør man tage noget andet tøj på, pointerer han.

Ashin Pyin Nyaw Bha Thas store samfundsengagement har dog ikke været uden omkostninger for klostrets indre liv. Da Ashin overtog ledelsen af klostret for fire-fem år siden i overensstemmelse med traditionen er det klostret selv og dets støtter, der finder en ny abbed, som sagtens kan være fra et helt andet sted boede der omkring 60 munke. Det tal er nu nede på 10. Alle de øvrige munke er søgt til klostre, hvor de i højere grad kan hellige sig deres buddhistiske studier og meditation.

Dr. Ashin er anderledes end gennemsnittet af munke. Dette kloster arbejder inden for en socialt engageret buddhisme, som omfatter et mindretal af de buddhistiske klostre. Vi er en del af en særlig bevægelse, forklarer Tun Tun Win, der ikke selv er munk, men er ansat som assistent for Ashin Pyin Nyaw Bha Tha og administrator af klostret.

Tun Tun Win peger på, at det er op til hver enkelt munk at afgøre, hvordan han vil fortolke sin religiøse fordring, og at det står munkene frit for at søge optagelse i de klostre, hvor de mener bedst at kunne dyrke deres tro. Det er ikke usædvanligt, at en munk bor i forskellige klostre gennem sit liv.

Mange munke opfatter deres engagement som en indre spirituel kraft. De lukker af til den ydre verden og søger klostre, der giver dem mulighed for at studere, siger han.