Prøv avisen

En hjælpende hånd til kirken og et smæk over fingrene

Den vietnamesiske premierminister besøgte for et år sidste paven i Rom som led i bestræbelserne på at normalisere forholdet mellem Vietnam og Vatikanet, og tre provinskirker i det nordlige Vietnam fik i julen for første gang tilladelse til at holde katolsk julemesse. - Foto: KHAM Denmark

I kølvandet på katolske demonstrationer lover den vietnamesiske premierminister religiøse grupper bedre udnyttelse af deres jord og ejendomme men advarer samtidig om, at aktiviteter, der leder til social uro, vil blive stoppet uden varsel

Efter et år, hvor katolske præster har demonstreret, og Vietnams mangel på religiøs tolerance endnu engang har været på forsiden af internationale aviser, udsendte landets premierminister, Nguyen Tan Dung, i den forgangne uge et direktiv, hvori han beordrer alle statslige enheder til at bruge jord, der kunne kædes til religiøse grupper på en måde, som ikke sårer troende vietnameseres følelser.

Premierministeren benyttede dog samtidig lejligheden til at advare religiøse grupper om, at aktiviteter, der fører til disput om sådanne landområder, fører til national eller lokal uenighed eller på anden måde bryder loven, vil blive stoppet uden yderligere varsel.

Dermed gav premierministeren i en af verdens få tilbageværende kommunistiske et-partistater en udstrakt hånd til kristelige grupper og samtidig et ordentligt smæk over fingrene til de religiøse ledere.

Baggrunden for premierministerens direktiv og advarsel skal findes i de seneste års stridigheder mellem den katolske kirke og staten om en række landområder og bygninger og aktuelt i sidste års langstrakte, men i stor udstrækning fredelige demonstrationer foran to grunde i hovedstaden,Hanoi. Grunde, som de religiøse ledere af det katolske mindretal siger, tilhører kirken, men som regeringen hævder, blev frivilligt overgivet til staten i 1960erne.

Demonstrationen ved Vatikan-statens gamle ambassadørresidens på adressen Nha Chung nummer 42 endte i sensommeren med politiets hårdhændede opløsning og i effekt en husarrest til Hanois katolske biskop, Ngo Quang Kiet. En journalist fra det amerikanske nyhedsbureau AP blev desuden anholdt og tildelt en flænge i baghovedet for at fotografere begivenhederne og syv katolske præster blev i begyndelsen af december idømt betingede fængselsdomme for at stå bag forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Vietnam var i flere år med på det amerikanske udenrigsministe-riums sorte liste over lande, der forbrød sig mod religionsfriheden, men i forbindelse med landets ihærdige hovedrengøring forud for optagelsen i Verdenshandelsorganisationen, WTO, i 2007 blev der løsnet på kontrollen med de religiøse grupper, og Vietnam blev visket af listen få dage, før præsident Bush kom på officielt besøg i november 2006.

Regeringen har dog siden samlet tøjlerne igen og beskylder jævnligt religiøse grupper for at udnytte prædikestolen til at underminere kommunistpartiets magt og agitere for politisk forandring snarere end til forkyndelse af Biblens ord.

Bygninger og jord relateret til religioner under statskontrol skal udnyttes effektivt og i henhold til det korrekte formål, og skal ikke afspejle eller påvirke religiøse forfølgeres følelser, står der da også ifølge nyhedsbureauet Reuters i premierministerens direktiv.

På den vietnamesiske regerings hjemmeside skriver Nguyen Tan Dung, at Hanoi Stift og biskoppen selv ville have fået en bedre behandling af regeringen i forbindelse med sensommerens demonstrationer, hvis de havde været mindre uligevægtige i deres kritik af religiøs tolerance i Vietnam.

Vietnams grundlov sikrer retten til religionsfrihed, men staten overvåger og kontrollerer kirken.

Der er dog også tegn på forsoning mellem kirken og staten i Vietnam. Den vietnamesiske premierminister besøgte for et år sidste paven i Rom som led i bestræbelserne på at normalisere forholdet mellem Vietnam og Vatikanet, og tre provinskirker i det nordlige Vietnam fik i julen for første gang tilladelse til at holde katolsk julemesse.

Langt størstedelen af Vietnams godt 85 millioner indbyggere er buddhister. Kun omkring seks millioner er katolikker, hvilket dog stadig er den største andel af befolkningen i et asiatisk land efter det overvejende katolske Filippinerne.

mjensen@kristeligt-dagblad.dk