Prøv avisen

Er dansk journalistik om Israel og Palæstina farvet?

Et skilt på pubben The Turf Taverns facade fortæller, at pubben har været med i mange afsnit af tv-serien og bøgerne om inspektør Morse og hans assistent, Lewis. Foto: MAHMUD HAMS Denmark

MED AFSTEMNING Journalister ser konflikten i Gaza ud fra et israelsk synspunkt. Det betyder paradoksalt nok, at de får mere sympati for palæstinenserne, vurderer professor

Hvis man som journalist synes, der er blevet for stille i sin indbakke, er der en velafprøvet manøvre, man altid kan ty til: skriv en artikel om konflikten mellem Israel og Palæstina.

Få emner kan som den konflikt fylde en journalists indbakke med vrede læserkommentarer, hvor samme artikel kan blive beskyldt for både at være israelsk propaganda og palæstinensisk pladder.

I den seneste uge har danske medier igen bragt bunker af artikler og tv-reportager om den genstridige kamp mellem Israel og Hamas. Det giver anledning til at spørge, om der nu også er noget om snakken - at dansk journalistik om Gaza, Hamas, Israel og Palæstina er farvet og partisk? Det er et spørgsmål, som selv eksperter, der dagligt beskæftiger sig med Israel og Palæstina, er uenige om.

LÆS OGSÅ:Israel og Hamas - nyt papir, sammen våbenhvile

Går man tilbage til 80erne og 90erne var journalistikken stærkt partisk til Israels fordel, mener Ehab Galal, der forsker i medier og Mellemøsten på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

I dag er det dog blevet lidt mere nuanceret, mener han:

I løbet af de seneste år er der sket en markant forbedring af danske medier. Tidligere var det hele pro-israelsk, siger han.

Selvom det er blevet bedre, er mediernes dækning af de to stridende parter dog stadig et godt stykke fra optimal. Det har man blandt andet kunnet se i dækningen af sidste uges krig mellem Israel og Hamas:

LÆS OGSÅ:
Video fra grænsen til Gaza: Israel gør sig klar til landoffensiv

Der sker en favorisering af Israel. Der har den seneste tid været en tendens til at fremstille konflikten som om, at Hamas angriber, og Israel forsvarer sig. Det er meget ensidigt, og man kunne med lige så god ret sige det modsatte. Derudover fremstiller mange medier det som en konflikt mellem to ligeværdige modstandere. Men det er jo elefanten mod musen. Israels militære overmagt er enorm. Man kan ikke behandle konflikten, som om det er to lige modstandere, der kæmper mod hinanden, siger Ehab Galal.

At medierne har en tendens til at se konflikten fra Israels standpunkt, er kun den halve sandhed, hvis man spørger professor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Hans-Henrik Holm.

Han mener, at billedet af dansk journalistik er mere nuanceret og snarere har en tendens til at dække palæstinenserne:

HVAD MENER DU?Er mediernes dækning fair?

Man kan med nogen rimelighed sige, at palæstinensernes synspunkt og dermed den svage part i konflikten bliver behandlet mest. Det hænger meget naturligt sammen med, at journalister og fotografer er der, hvor ødelæggelserne og konsekvenserne er størst. Det største drama har den seneste tid været i Gaza, hvor der bliver slået langt flere ihjel end i Israel, siger Hans-Henrik Holm.

Alligevel mener han ikke, at man kan tale om, at danske journalister er biased eller har taget parti i konflikten.

Det hele bunder i, at journalisterne ser konflikten ud fra et israelsk og vestligt perspektiv i modsætning til for eksempel et pan-arabisk perspektiv. Udgangspunktet er, hvordan Israel kan løse den her konflikt. Og der bliver fokuseret på nogle overordnede værdier som demokrati, menneskerettigheder og modstand mod religiøs fundamentalisme. Det resulterer paradoksalt nok i, at man i journalistikken får en kritisk brod rettet mod den nuværende israelske regering på grund af de konsekvenser, dens politik har for palæstinenserne. Men den kritiske tilgang til Israel er altså snarere konsekvensen af, at journalisterne har et vestligt perspektiv på konflikten, end at medierne har valgt en palæstinensisk side, siger Hans-Henrik Holm.

På Roskilde Universitets Journalistik-uddannelse forsker adjunkt Hanne Jørndrup i mediernes dækning af krig. Hun peger på, at mediebilledet i forhold til krig har en tendens til at afspejle den gældende politiske holdning.

Råderummet for, hvor afbalanceret en journalistisk dækning kan være, er til en vis grad bestemt af den politiske konsensus. Ved krigen i Libyen var hele det politiske spektrum i Danmark positive over for at bombe Gaddafi. Så er det overordentlig svært for journalistikken at hive en kritisk historie hjem. Man mangler ganske enkelt vigtige personer til at stå foran mikrofonen og kritisere, forklarer hun.

Noget af den samme logik gør sig også gældende ved dækningen af konflikten i Gaza og Israel.

LÆS OGSÅ: Kristeligt Dagblads korrespondent svarer på spørgsmål fra læserne

Det er oplagt at forestille sig, at dækning af palæstinenserne og israelerne også til en vis grad afspejler den politiske holdning, der er herhjemme. Her har venstrefløjen jo traditionelt været mere Palæstina-venlige end højrefløjen. Sammenhængen er nok ikke én til én mellem mediernes dækning og den politiske holdning - men der er helt klart en spejling mellem, hvad der politisk gangbart, og hvad der kommer til udtryk i medierne, siger Hanne Jørndrup.