Et forandret USA siger ja til homoseksuelle ægteskaber

Højesterets historiske ja til homoseksuelle ægteskaber er kulminationen på et enormt kulturskifte i USA

Et 5-4 flertal i Højesteret afgjorde, at par af det samme køn har ret til at legemliggøre deres kærlighed i ægteskab, uanset hvor i USA de bor, og at delstaterne ikke længere har ret til at forbeholde heteroseksuelle par denne rettighed.
Et 5-4 flertal i Højesteret afgjorde, at par af det samme køn har ret til at legemliggøre deres kærlighed i ægteskab, uanset hvor i USA de bor, og at delstaterne ikke længere har ret til at forbeholde heteroseksuelle par denne rettighed.

”Ingen forening er mere dybsindig end ægteskabet, for det legemliggør de højeste idealer af kærlighed, troskab, hengivelse, opofrelse og familie. Ved at danne en ægteskabelig union bliver to mennesker til noget større, end de var førhen.”

Sådan lyder det i den højesteretsdom, som i går i al væsentlighed lovliggjorde homoseksuelle ægteskaber i hele USA.

Et 5-4 flertal i Højesteret afgjorde, at par af det samme køn har ret til at legemliggøre deres kærlighed i ægteskab, uanset hvor i USA de bor, og at delstaterne ikke længere har ret til at forbeholde heteroseksuelle par denne rettighed. Da dommen blev læst højt, brød homoseksuelle aktivister forsamlet på fortovet foran højesteretsbygningen i Washington ud i vild jubel.

Domstolens afgørelse er kulminationen på et forbløffende kulturskifte i USA, hvor holdningen til ægteskaber mellem mennesker af det samme køn det seneste årti har ændret sig mere end til noget andet værdipolitisk spørgsmål. Ifølge en nylig undersøgelse fra Washington Post/ABC News bakker 61 procent af befolkningen nu op om homoseksuelle ægteskaber, mens den tilsvarende andel for 10 år siden var siden var blot 30 procent.

Det dramatiske kulturskifte kan bedst forklares med, at amerikanerne bakker bredt op om kærlighed og ægteskab som sammenhængende samfundsværdier, og at homoseksuelle par siden 2004, hvor homoseksuelle ægteskaber begyndte at blive del af den offentlige debat, er blevet langt mere synlige i USA. Samtidig har frygten for, at børn med forældre af det samme køn vil lide skade, lettet sig.

Præsident Barack Obama lovpriste i går højesteretsbeslutningen som ”en sejr for Amerika”:

”Fremskridt på denne rejse kommer ofte i små bidder, nogle gange to skridt frem, et skridt tilbage, drevet frem af dedikerede borgeres ihærdige indsats. Og så nogle gange er der dage som denne, hvor denne langsomme, vedholdende indsats belønnes med retfærdighed, der ankommer som en tordenkile.”

Højesteretssagen samlede fire særskilte søgsmål, der udfordrede forbud mod homoseksuelle ægteskaber i delstaterne Michigan, Kentucky, Tennessee og Ohio. Dommerne bad sagens parter om at forholde sig til to spørgsmål i deres argumenter: Hvorvidt forfatningen påbyder delstaterne at udstede vielsesattester til homoseksuelle par, og hvorvidt de er forpligtet til at anerkende homoseksuelle ægteskaber indgået i retskredse, hvor disse er lovlige.

Højesterets afgørelse vil være med til at bringe orden i det kludetæppe af love, lokale forfatninger, folkeafstemninger og retslige afgørelser, der i løbet af de seneste år har lovliggjort homoseksuelle ægteskaber i 36 delstater samt i forbundshovedstaden Washington og sikret forbud mod dem i 14 andre delstater.

I mange delstater er det forbud mod homoseksuelle ægteskaber, som nu ugyldiggøres, vedtaget med store flertal i folkeafstemninger, og højesteretsafgørelsen udløser vrede og skuffelse blandt mange socialt konservative amerikanere.

Mens fortalere for homoseksuelle ægteskaber i USA betegner det som tidens vigtigste borgerrettighedsspørgsmål, siger modstandere, at Højesteret ved at ændre definitionen af ægteskabet har sat nationen på usikker grund. I deres mindretalsudtalelse skriver de fire konservative højesteretsdommere, der modsætter sig dommen, at domstolen har tilranet sig en magt, der tilhører folket.

Men som præsident Obama sagde i går: ”Kærlighed er kærlighed”.