Prøv avisen

EU-aftale letter livet for 80 millioner handicappede og ældre

En EU-aftale, der baner vejen for et direktiv om tilgængelighed, gør det lettere for handicappede at benytte hæveautomater, håndtere checkin i lufthavnen og meget andet. (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Små virksomheder bliver fritaget for nye krav, der følger med EU's tilgængelighedsdirektiv, siger Løkkegaard.

Dagligdagen bliver lettere for handicappede på internettet, foran hæveautomaten og ved check-in i lufthavnen.

Efter års forhandlinger er vejen banet for et EU-direktiv om tilgængelighed, der vil fjerne forhindringer for 80 millioner handicappede og ældre med nedsat funktionsevne.

Europaparlamentariker Morten Løkkegaard (V) har været hovedforhandler på direktivet i et tovtrækkeri mellem EU-Parlamentet, medlemslandene og EU-Kommissionen.

- Det gør det meget lettere at være handicappet eller ældre med nedsat funktionsevne. For 80 millioner europæere, heriblandt danskere, er det et væsentligt fremskridt, siger Morten Løkkegaard.

Med direktivet får producenter og virksomheder klare retningslinjer for, hvordan eksempelvis mobiltelefoner og hjemmesider skal indrettes, så de kan bruges af handicappede.

Der har været en betydelig modstand fra medlemslandene, da disse nye krav vil koste penge. Det vil kræve større investeringer.

- Prøv at tænk på billetautomater på stationerne. Det er klart, at der har været en vis tøven også fra medlemsstaterne, der står for offentlige investeringer i den slags, siger Morten Løkkegaard.

Der går dog en årrække fra direktivets vedtagelse, til det skal være fuldt implementeret i landene.

Små virksomheder er ikke omfattet af kravene. Det har været en vigtig prioritet for den danske parlamentariker.

- Det er klart, at det er en hårfin balance mellem de handicappedes forbedrede muligheder på den ene side og så virksomhedernes mulighed for at udvikle sig og ikke blive fanget i bureaukrati og byrder, siger Morten Løkkegaard.

Hos Danske Handicaporganisationer kalder man direktivet "et rigtigt stort skridt i den rigtige retning", men man ærgrer sig over, at flere elementer bliver gjort til frivillige ordninger.

- Man gør det blandt andet frivilligt for byer at gøre offentlige rum og bygninger mere tilgængelige. Og det er træls, for at sige det ligeud, fastslår formand Thorkild Olesen.

- Det er en svaghed ved det her direktiv. Medlemslandene kunne have påtaget sig et reelt ansvar, men det har man undladt at gøre.

- Når man gør byer og offentlige rum mere tilgængelige, så hjælper det alle. Ikke bare handicappede, siger han.

Direktivet har været undervejs længe. Medlemslandene har for længst med FN's handicapkonvention, som Danmark ratificerede i 2009, tilsluttet sig øget tilgængelighed for handicappede.

Konventionens mål er at sikre handicappedes rettigheder på lige fod med andre.

/ritzau/