EU-lande opfordres til at indespærre afviste asylansøgere

Asylansøgere bør i højere grad tilbageholdes, hvis de viser tegn på at ville stikke af, siger kommissær.

Alt for mange afviste asylansøgere bliver hængende alt for længe i Europa.

Den frustration deler en lang række stats- og regeringschefer, der ad flere omgange har forsøgt at strømline EU-landenes procedurer.

Torsdag peger EU-Kommissionen så på en række områder, hvor landenes myndigheder med fordel kan stramme op.

Blandt andet bør de europæiske udlændingemyndigheder i højere grad indespærre afviste asylansøgere, hvis de viser tegn på at ville undslippe udsendelse.

- Kun 36 procent af de afviste asylansøgere blev sendt ud i 2015. Men vi har ikke brug for nye love. Vi har brug for, at de allerede eksisterende muligheder bliver benyttet bedre, siger migrationskommissær Dimitris Avramopoulos på et pressemøde i Bruxelles.

Han påpeger, at problemet med forsvundne asylansøgere i høj grad gælder uledsagede børn.

- Og i mange tilfælde kan udsendelse faktisk vise sig at være i barnets interesse, så de kan blive forenet med deres familier, siger den græske kommissær.

EU-Kommissionen understreger, at indespærring af afviste asylansøgere alene bør ske, hvis mere forsigtige foranstaltninger ikke kan gøre det.

Samtidig bør perioden for tilbageholdelse være så kort som muligt, lyder anbefalingen.

- På nuværende tidspunkt kan vi bare se, at den maksimale periode, som flere medlemslande tilbageholder folk, er betydeligt kortere end den tid, det tager at eksekvere en udsendelse, siger Dimitris Avramopoulos.

I dag er udgangspunktet, at afviste asylansøgere i første omgang kan tilbageholdes i seks måneder. Perioden kan dog senere forlænges til at vare i 18 måneder.