Europa bliver mere muslimsk

Andelen af muslimer i Europa vil stige kraftigt, viser nye amerikanske fremskrivninger fra Pew Research Center af tre mulige fremtidsscenarier. Europæerne er nødt til at gentænke deres nationale identiteter, siger ekspert

"Det bliver vigtigt at undgå, at de muslimske europæere oplever at blive ekskluderet fra den nationale identitet. Vi er nødt til at gentænke fortællingerne om, hvem vi er som folk,” siger Tuomas Martikainen.
"Det bliver vigtigt at undgå, at de muslimske europæere oplever at blive ekskluderet fra den nationale identitet. Vi er nødt til at gentænke fortællingerne om, hvem vi er som folk,” siger Tuomas Martikainen. Foto: Christian Klindt Sølbeck/ritzau.

De historisk kristne befolkninger i de fleste europæiske lande skal forvente at få langt flere muslimske landsmænd i de kommende årtier. Det viser en opsigtsvækkende rapport fra den uafhængige amerikanske tænketank Pew Research Center, der bruger tre forskellige fremskrivningsmodeller til at tegne et billede af, hvordan tilstrømningen af muslimske flygtninge og indvandrere kan ændre befolkningssammensætningen i Europa frem til 2050.

Selv hvis de europæiske lande omgående smækker døren i for alle former for indvandring, vil andelen af muslimer ifølge rapporten vokse betragteligt fra 4,9 procent i dag til 7,4 procent i 2050 – og til 7,6 procent af befolkningen i Danmark. Dette skyldes, at muslimer i Europa gennemsnitligt er langt yngre og får flere børn end andre europæere.

Hvis tilstrømningen af flygtninge ophører fuldstændigt, men den ”almindelige indvandring” af mennesker, som rejser til Europa af andre årsager end for at søge asyl, fortsætter, kan andelen af muslimer nå op på 11,2 procent i 2050. Andelen i Danmark ville være 12 procent.

Og hvis den rekordstore tilstrømning af fortrinsvis muslimske flygtninge og migranter, som de europæiske lande oplevede mellem 2014 og 2016 skulle fortsætte på ubestemt tid, kan andelen af muslimer i Europa i 2050 være vokset til 14 procent, hvilket næsten er en tredobling i forhold til i dag. I Tyskland og Sverige, der har modtaget flest muslimske asylansøgere de seneste år, ville den muslimske befolkningsandel nå op på henholdsvis 20 procent og 31 procent, mens den tilsvarende andel i Danmark ville være 16 procent.

De tre scenarier er alle kunstige, men de kan give de europæiske befolkninger og politiske ledere en bedre forståelse for den langsigtede betydning af tilstrømningen af mennesker med muslimsk baggrund, siger Conrad Hackett, der er demograf og vicedirektør for Pew Research Centers forskningsafdeling.

”Hvor mange flygtninge og indvandrere, der søger til Europa, er forbundet med omskiftelige politiske og økonomiske forhold både i og uden for modtagerlandene. Men selvom ingen af de tre scenarier vil udspille sig nøjagtigt, som de er beskrevet, så giver de en fornemmelse for, hvad konsekvenserne kan være af forskellige flygtninge- og indvandringspolitikker,” siger han.

Hvis den ”almindelige indvandring” eksempelvis fortsætter, og nogle flygtninge – men ikke lige så mange som i 2014-2016 – fortsat opnår asyl, så vil Europas muslimske befolkningsandel i 2050 ramme et sted mellem 11,2 procent og 14 procent, vurderer Pew Research Center.

Den amerikanske rapport, der offentliggøres i dag, vil vække opsigt i Europa, vurderer Tuomas Martikainen, der er direktør for det finske institut for migration i Turku og en international ekspert i indvandring til Europa.

”Tallene er høje, og der vil formentlig være nogen debat om deres nøjagtighed. De tager heller ikke højde for eksempelvis en ny flygtningekrise. Men rapporten viser én ting meget tydeligt: Islams tilstedeværelse og rolle i Europa vil vokse. Vi kan være sikre på, at islam forbliver et politisk varmt emne i Europa, og at de islamkritiske nationalistiske bevægelser, som allerede har oplevet et opsving, fortsætter med at til-egne sig magt,” siger Tuomas Martikainen.

Hvordan europæerne håndterer udfordringerne politisk og socialt, er et åbent spørgsmål, tilføjer han.

”Det bliver vigtigt at undgå, at de muslimske europæere oplever at blive ekskluderet fra den nationale identitet. Vi er nødt til at gentænke fortællingerne om, hvem vi er som folk. Det er en vanskelig udfordring, og det tager tid, men det er ikke umuligt. Disse fortællinger er ikke statiske,” siger Tuomas Martikainen.

Rapporten fra Pew Research Center omfatter de 28 EU-lande samt Norge og Schweiz, og den baserer sig på data fra Eurostat, de enkelte landes statistikmyndigheder og andre kilder. Den amerikanske tænketank tager i sine beregninger også højde for, at en betydelig andel af de muslimske asylansøgere, der ankommer til Europa nu og i fremtiden, afvises eller selv trækker deres ansøgninger tilbage.