Europæiske myndigheder noterer sjældent overgreb på kristne

OSCE-konference anbefaler medlemslandene at forbedre rapporteringen af hadforbrydelser mod kristne

Overgreb mod kristne forekommer formentlig langt oftere, end det fremgår af de officielle statistikker. De overgreb, der rapporteres, gælder især hærværk mod kirker og kirkegårde og kun i få tilfælde fysiske overfald. Arkivfoto. Satanisk graffiti på Viby kirke, fotograferet den 15. december 2014.
Overgreb mod kristne forekommer formentlig langt oftere, end det fremgår af de officielle statistikker. De overgreb, der rapporteres, gælder især hærværk mod kirker og kirkegårde og kun i få tilfælde fysiske overfald. Arkivfoto. Satanisk graffiti på Viby kirke, fotograferet den 15. december 2014.

Overgreb mod kristne forekommer formentlig langt oftere, end det fremgår af de officielle statistikker. De europæiske lande er alt for tilbageholdende med at karakterisere overgreb som religiøse hadforbrydelser, og det betyder, at de ikke i tilstrækkelig grad rapporterer overgrebene som kristenforfølgelser, konkluderer Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, efter en konference i Wien.

”Vi er parate til at hjælpe medlemslandene med at indsamle data om hadforbrydelser mod kristne, som så kan hjælpe politikerne med at udvikle effektive svar på problemet,” sagde Michael Georg Link, direktør for Odihr, OSCE's kontor for demokratiske institutioner og menneskerettigheder, ved konferencen.

51 af de 57 OSCE-lande indsamler oplysninger om hadforbrydelser. Men kun 27 lande indsendte tal til Odihrs seneste årsrapport. Danmark indrapporterede ingen hadforbrydelser, hvorimod Sverige meldte om 289 anti-religiøse forbrydelser i 2013, heraf 176 mod kristne. I alt blev over 5000 tilfælde af hadforbrydelser mod forskellige trossamfund indrapporteret.

”De oplysninger, vi får fra civilsamfundsorganisationer og fra medierne, tyder på, at der er flere tilfælde af hadforbrydelser mod kristne end dem, staterne indrapporterer. Derfor har vi i flere år anbefalet medlemslandene at styrke bevidstheden for eksempel i politiet om at være opmærksom på hadforbrydelser,” siger Thomas Rymer, talsmand for Odihr i Warszawa.

”Ofte vil politiet, men også ofrene selv se overgrebene som noget, der bare sker - eller som et udslag af almindelig kriminalitet - uden at have øje for religiøse motiver bag overgrebene,” siger Thomas Rymer.

OSCE anbefaler blandt andet et bedre samarbejde mellem myndigheder og trossamfund for at sikre, at alle tilfælde registreres.

”Der er enkelte eksempler på samarbejde fra sag til sag, og det er positivt, at OSCE skubber på for at institutionalisere samarbejdet,” siger Massimo Introvigne, tidligere rapportør for kristenforfølgelser ved OSCE og hovedtaler ved konferencen.

De overgreb, der rapporteres, gælder især hærværk mod kirker og kirkegårde og kun i få tilfælde fysiske overfald. I en række centralasiatiske lande meldes der om chikane af kristne trossamfund, herunder Jehovas Vidner, som myndighederne nægter registrering, hvilket er en forudsætning for at etablere lovlige menigheder.

”OSCE har allerede fastslået, at intolerance mod kristne fører til diskrimination og ender med forfølgelser. Vi har en god forståelse for konsekvensen af hadforbrydelser. Men det er ikke nok, for antallet vokser stadig,” siger Massimo Introvigne.