Prøv avisen

Europarådet til kamp mod kreationisme i europæiske skoler

Hvis vi ikke passer på, kan kreationismen blive en trussel mod menneskerettighederne, lyder det i rapport fra Europarådets parlamentariske forsamling

Europas øverste myndighed på menneskerettighedsområdet skal næste uge stemme om et forslag til forsvar for udviklingslæren.

Det fremsatte forslag går ud på at holde kreationistiske synspunkter og intelligent design ude af undervisningen i naturvidenskab på offentlige skoler i de 47 lande, som indgår i Europarådets Parlamentariske Forsamling .

Det usædvanlige skridt viser, at de religiøst baserede angreb på udviklingslæren, som er hverdagskost i USA, er kommet til Europa, hvor de vækker bekymring. Angrebene kommer både fra kristent og muslimsk hold.

Den parlamentariske forsamling har udsendt en rapport, som slår fast, at kampagnen mod udviklingslæren har sit udspring i former for religiøs ekstremisme og udgør et farligt anslag mod naturvidenskabens opdagelser.

Kreationister fra alle trosretninger forsøger i dag at få deres ideer anerkendt i Europa, står der i rapporten. Hvis vi ikke passer på, kan kreationismen blive en trussel mod menneskerettighederne.

Forsamlingen, som har sit sæde i Strasburg, fører tilsyn med, om medlemslandene overholder menneskerettighederne, og håndhæver den Europæiske Menneskerettighedsdomstols beslutninger.

Kreationismen belærer om, at Gud skabte verden og alle verdens skabninger sådan, som det er skildret i Bibelen. Det mener hver anden amerikaner ifølge meningsmålinger også mens europæerne bakker op om udviklingslæren.

USAs Højesteret har afsagt dom om, at det er en krænkelse af den forfatningsmæssige adskillelse mellem kirke og stat at undervise i kreationisme på de offentlige skoler i naturvidenskabstimerne.

Og så er der folkene, der tror på intelligent design, som (uden at nævne Skaberen ved navn) påstår, at nogle livsformer er for komplekse til at kunne være opstået ved udvikling. ID-folkene hævder, at deres teori er videnskabelig og dermed noget, som skolerne bør undervise i. En amerikansk domstol har tilbagevist dette, og rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling afviser ID som neo-kreationisme. ID er da også netop opstået som et bevidst forsøg på at omgå den amerikanske lovgivning, som stiller sig i vejen for kreationismen i skoleundervisningen.

Forslaget som forsamlingen skal stemme om den 26. juni lyder, at medlemslandene bør på det bestemteste modsætte sig undervisning i kreationisme som en videnskabelig disciplin på lige fod med teorien om udvikling ved naturlig udvælgelse.

Den videnskabeligt baserede undervisning i alle fænomener, der vedrører udviklingen, er ... afgørende for vore samfunds og vore demokratiers fremtid, fortsætter teksten. Forsamlingens beslutning vil ikke være bindende, men debatten og stemmeafgivningen vil vise, hvor godt et greb udviklingslæren faktisk har i Europa.

Rapporten, som er udformet af den franske socialist Guy Lengagne på vegne af den parlamentariske forsamlings Komite for Kultur, Videnskab og Uddannelse, siger videre, at kreationistiske tanker eventuelt kan diskuteres i ikke-videnskabelige sammenhænge såsom religionstimer og kulturstudier.

Alle førende repræsentanter for de store monoteistiske religioner har indtaget et langt mere moderat standpunkt, tilføjer rapporten og påpeger, at pave Benedikt XVI i en nylig bog meddeler, at den katolske kirke ikke deler kreationisternes bogstavelige bibelforståelse.

Rapporten fremdrager en nylig kreationistisk kampagne i muslimsk regi anført af den tyrkiske kreationist Harun Yahya. Ifølge rapporten er Yahyas overdådige og 750 sider lange Kreations-Atlas blevet uddelt gratis i franske, schweiziske, belgiske og spanske skoler.

Rapporten citerer biolog Herve Le Guyader fra Paris Universitet for, at Yahyas kampagne er langt mere farlig end tidligere kreationistiske initiativer, der som regel har været af angelsaksisk oprindelse.

Rapporten henviser også til små grupper af kreationister (de fleste af dem kristne), der opererer i Frankrig, Schweiz og Storbritannien, og bemærker, at i Polen, Italien, Serbien og Holland er der embedsmænd, som har sat spørgsmålstegn ved undervisningen i udviklingslæren.

Storbritanniens videnskabsakademi, The Royal Society, og Canterburys ærkebiskop, Rowan Williams, har udtalt sig imod undervisning i kreationisme i de britiske skoler. /Reuters/

Oversat af Sara Høyrup

udland@kristeligt-dagblad.dk