Europarådet: Voldsramte kvinder og børn svigtes i danske skilsmissesager

Danmark undervurderer risikoen fra voldelige fædre i samværssager efter skilsmisse, fastslår Europarådet. Minister kalder kritikken forfejlet

Danmark har flere huller i en ellers lang tradition for at forebygge overgreb mod kvinder, afslører en ny rapport fra Europarådet.
Danmark har flere huller i en ellers lang tradition for at forebygge overgreb mod kvinder, afslører en ny rapport fra Europarådet. . Foto: NIMA STOCK.

Danmark gør ikke nok for at beskytte kvinder og børn i skilsmissesager, der involverer en voldelig far. Det konstaterer Europarådet i en rapport, der offentliggøres i dag.

Europarådet har undersøgt, hvordan Danmark efterlever Istanbul-konventionen fra 2011 om bekæmpelse af vold mod kvinder. Konklusionen er, at Danmark har flere huller i en ellers lang tradition for at forebygge overgreb mod kvinder. Et af hullerne gælder Statsforvaltningens afgørelser i samværssager.

”Trods overgrebene kan myndighederne give samværsret til faderen, og moderen tvinges dermed til at samarbejde med ham med risiko for, at kvinden, men også børnene udsættes for nye overgreb,” konkluderer rapporten om Danmark, som i sidste uge overtog det halvårlige formandskab for Europarådet.

”Istanbul-konventionen siger, at risikoen for vold skal tages i betragtning, når myndighederne skal vurdere, om faderen skal have samvær med sit barn. Her gør de danske myndigheder ikke nok for at foretage en tilbundsgående risikovurdering,” siger Johanna Nelles fra sekretariatet for Istanbul-konventionen under Europarådet, som har været med til at udarbejde rapporten.

I sit svar på rapporten peger regeringen på, at ”der kan opstå en konflikt mellem barnets tarv og moderens interesser. Det er en vanskelig konflikt, som tages i betragtning i alle sager. Den danske regering mener ikke, at den danske forældreansvarslov er i strid med konventionen”.

Men Europarådet bakkes op af flere kvinde- og børneorganisationer, der mener, at forældreansvarsloven har bygget en blind vinkel ind i afgørelserne om samvær.

”Forældreansvarsloven fastslår, at barnets tarv er at have to forældre. Det er det overordnede princip, og det er også helt rigtigt i langt de fleste tilfælde. Men vi har også komplekse sager, der for eksempel omfatter vold. Og her får vi ikke konsekvent en tilbundsgående undersøgelse af, hvad det voldelige forhold mellem forældrene betyder for barnet,” siger seniorrådgiver i Børns Vilkår, Bente Boserup.

Europarådet peger desuden på, at den danske indsats mod vold har en stigende tendens til at flytte fokus væk fra specifik vold mod kvinder og til at handle generelt om vold i familien og i intime relationer, der omfatter vold mod både mænd og kvinder.

”Det indebærer en risiko for, at man mister forståelsen for, at der findes kønsspecifik vold, som er et resultat af magtforholdet mellem mænd og kvinder. Vold mod mænd er selvfølgelig også vigtig, men det er ikke det, Istanbul-konventionen handler om,” siger Johanna Nelles.

Denne bekymring deles af de danske organisationer.

”De danske handlingsplaner mod vold bærer præg af en voksende kønsneutralitet, som er udtryk for det synspunkt, at vi har opnået fuld ligestilling, og at vold derfor ikke har en kønsdimension. Men statstikkerne viser, at 33.000 kvinder rammes af vold i intime relationer mod 13.000 mænd, og at denne vold er langt mere alvorlig. Handlingsplanerne rammer ved siden af, hvis man kønsneutraliserer,” mener Nell Rasmussen, konsulent og medforfatter af en skyggerapport, som danske organisationer lavede parallelt med Europarådets undersøgelse.

Europarådets rapport kommer, netop som det danske skilsmissesystem er under lup med henblik på en revision, og børne- og socialminister Mai Mercado (K) undrer sig over kritikken fra rådets undersøgelseskommission.

”Danmark er langt fremme, når det kommer til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er samtidig et område, hvor vi hele tiden bliver bedre og har en række nye initiativer i gang. Derfor er det med forundring og beklagelse, at jeg har modtaget kritikken, som jeg finder helt forfejlet. Det har jeg også klart markeret i høringssvaret,” siger ministeren.

Bente Boserup håber derimod, at rapporten vil påvirke debatten:

”Den kommer på det helt rigtige tidspunkt.”