Prøv avisen

EU's fattigdomsplan møder kritik

EU's fattigdomsplan bliver kritiseret for at have for mange ord og for lidt handling. Foto: Pelaz Julio.

De rigtige ord er der, men der er ikke noget, der garanterer, at EU's nye fattigdomsindsats faktisk kan levere 20 millioner færre fattige inden 2020, sådan som man har sat sig for

Hvordan får man 20 millioner personer ud af fattigdom i løbet af de næste 10 år? Det blev der ikke rigtig svaret på, da EU-Kommissionen i går præsenterede den såkaldte platform mod fattigdom, der skal være med til at koordinere indsatsen mellem de 27 EU-lande i forsøget på at få reduceret antallet af EU-borgere, der er udsat for fattigdom, med 25 procent inden 2020.

Målet om færre fattige er en blandt fem hovedprioriteter i EU's nye vækstplan, den såkaldte 2020-strategi, som skal skabe "klog, inkluderende og bæredygtig vækst" i unionen. Og platformen skal fungere som ramme for indsatsen for bedre adgang til arbejdsmarkedet, sundhed, boliger og uddannelse for EU's fattige.

"Jeg er overbevist om, at dette flagskibs-initiativ vil bidrage til, at vi kan nå det mål, som er vedtaget på EU-plan, ved at fungere som katalysator for innovative og økonomisk kloge løsninger i kampen mod fattigdom og social eksklusion," siger Laszlo Andor, der er EU's socialkommissær.

Han fremhæver, hvordan man fra EU's side vil støtte forskning i nye metoder til at løfte folk ud af fattigdom. Midler fra EU's milliardstore fonde skal bruges til at støtte projekter om social inklusion. Og en ny mulighed for mikrolån vil give folk i udsatte grupper mulighed for at starte egne virksomheder.

Men ifølge Sian Jones fra paraplyorganisationen European Anti-Poverty Network (EAPN), mangler der desperat konkrete måder til at lægge pres på EU-landene til at løse den vigtigste del af opgaven med at reducere i rækkerne af udsatte.

"Hvor stor en forskel vil det gøre, når alle medlemsstaterne lige nu er i gang med at skære i de offentlige budgetter på grund af krisen? For antallet af fattige kommer til at vokse nu, ikke falde," siger hun.

De sociale ngo'er er bekymrede over, at man fra EU's side har droppet at lave konkrete handlingsplaner for hvert land, hvor de præcis fortæller, hvordan de har tænkt sig at sætte ind for at løse fattigdomsproblemerne. I stedet kommer landenes målsætninger til at ligge i de såkaldte nationale reformprogrammer, hvor landene rapporterer om alt fra forskning over beskæftigelse til livslang læring.

"Hvis de kun kommer ind i reformprogrammerne, så bliver de helt opslugt og forsvinder mellem alle vækstmålene," siger Sian Jones.

80 millioner EU-borgere er i dag fattige eller i farezonen for at blive det. Heraf har mindst 41,5 millioner mennesker store problemer med at skaffe mad på bordet og betale deres regninger.

albrechtsen@k.dk