EU's grænsevagter skal hjælpe lande under migrationspres

Hvis et medlemslands grænser er ved at bryde sammen, kan det nu få assistance fra et nyt fælles grænsekorps.

Sidste år var flere af Europas ydre grænser ved at bryde sammen på den såkaldte Balkan-rute.

Det ønsker EU ikke at opleve igen. Derfor har unionen på rekordtid etableret en ny, fælles grænse- og kystvagt.

Torsdag indsættes styrken ved den bulgarske grænse til Tyrkiet, hvor EU-kommissær for migration Dimitris Avramopoulos er til stede for at overvære de nye grænsevagters første arbejdsdag.

- I dag er en milepæl i den europæiske grænsekontrols historie, siger han.

- På mindre end et år har vi etableret et fuldt funktionsdygtigt europæisk grænseagentur, som realiserer principperne om delt ansvar og solidaritet mellem medlemslandene.

Det er nemlig medlemslandene som stiller grænsevagterne til rådighed i en fælles pulje på i alt 1500 mand. Dem kan et land trække på, hvis grænserne kommer under pres.

- Fra og med i dag vil en ydre grænse hos et medlemsland være alle medlemslandenes ydre grænse, siger Avramopoulos.

Det nye grænseagentur vil desuden få stillet teknisk udstyr til rådighed.

Den europæiske grænsevagt er et supplement til EU's eksisterende grænseagentur, Frontex.

Frontex fungerer primært som et internationalt samarbejde om fælles håndhævelse af grænsereglerne. Frontex får nu større mandat til at rykke ud og hjælpe medlemslandene ved grænserne.

EU-Kommissionen foreslog oprindeligt, at det skulle være muligt at sende grænsevagter ind et i medlemsland, selv hvis landet modsatte sig dette.

Det er dog siden blevet ændret. De nye grænsevagter kan derfor ikke sættes ind på et medlemslands territorium mod landets vilje.

Lederen af den nye europæiske grænse- og kystvagt, Fabrice Leggeri, mener, at EU nu bliver bedre til at håndtere migrationsproblemer.

- Det er et historisk øjeblik. Den nye grænse- og kystvagt er stærkere og har bedre værktøj til at tackle migrations- og sikkerhedsudfordringer ved Europas ydre grænser, siger han.