Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Interview

EU’s koordinator af indsatsen mod antisemitisme: Vi skal op i gear

Katharina von Schnurbein har siden 2015 koordineret EU’s særlige indsats mod antisemitisme. Hun mener, at antisemitiske konspirationsteorier ikke blot er en trussel mod jøderne, men også mod demokratiet. – Foto: Ritzau Scanpix

EU støtter kampen mod antisemitisme både økonomisk og med praktisk rådgivning. Men i sidste ende er det medlemslandene, der har ansvaret for at sikre jødernes sikkerhed, siger Katharina von Schnurbein. Hun har siden 2015 koordineret EU’s særlige indsats mod antisemitisme

Siden De blev udnævnt som koordinator af EU’s indsats mod antisemitisme i 2015, er antisemitismen blevet værre i EU. Hvad er gået galt?

”EU-Kommissionen er stærkt engageret mod alle former for antisemitisme, som er i modstrid med de værdier og principper, som EU hviler på. Men vi er også fuldt ud klar over, at sikkerhed er de jødiske samfunds største bekymring, som den undersøgelse viser, som Agenturet for Grundlæggende Rettigheder offentliggjorde i 2018. 70 procent af de europæiske jøder mener, at deres regeringer ikke gør nok for at bekæmpe antisemitismen effektivt. Det er et fælles ansvar for EU’s institutioner og for medlemslandene at sikre, at hvert enkelt medlem af de jødiske trossamfund kan føle sig sikre og trygge i synagoger, kulturcentre, skoler og universiteter.”

”Den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har givet vicepræsident Margaritis Schinas, som er ansvarlig for vores europæiske levevis, til opgave at lede denne kamp. Hans mandat dækker mange af de områder, hvor vi skal op i gear mod antisemitismen.”

”Vi skal sætte bedre ind mod hadforbrydelser og hadefuld tale, ikke mindst på internettet, og vi skal forbedre de europæiske jødiske samfunds sikkerhed. Vi skal også sikre, at der sættes ind med uddannelse og oplysning i forhold til ungdommen. Mange af disse politikker er medlemsstaternes, ikke EU’s kompetance. Derfor har Ursula von der Leyen meddelt, at koordinatoren mod antisemitisme vil få et udvidet team, som skal støtte medlemsstaterne i deres kamp mod antisemitismen og deres støtte til livskraftige jødiske miljøer”.

”Jødernes fysiske sikkerhed er et særligt vigtigt område, og i oktober 2017 præsenterede EU-Kommissionen en handlingsplan med fokus på religiøse bygninger. Det første møde i den arbejdsgruppe om antisemitisme, som blev nedsat i 2018, fokuserede på sikkerhed. Vi støtter medlemslandenes sikkerhedsarbejde, for eksempel med støtte til samarbejdet mellem nationale myndigheder og de jødiske organisationer. Og EU’s særlige sikkerhedsfond er klar til at yde økonomisk støtte til konkrete sikkerhedstiltag, for det skal ikke være sådan, at de jødiske trossamfund selv skal bære den økonomiske byrde.”

EU-Kommissionens indsats mod antisemitisme hviler blandt andet på rammebeslutningen om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance, der ikke specifikt nævner antisemitisme. Først sidste år blev en særlig arbejdsgruppe om antisemitisme oprettet under kommissionens højniveaugruppe om racisme. Har man tøvet for længe med at erkende, at antisemitisme kræver en specifik indsats?

”Alle former for racisme og had har specifikke kendetegn, som det er vigtigt at anerkende, hvis man vil bekæmpe dem. Derfor har kommissionen siden 2005 holdt årlige seminarer med Israel for at måle og diskutere truslen fra antisemitismen. Rammebeslutningen om racisme og fremmedhad fordømmer specifikt antisemitisk hadefuld tale, når den kommer til udtryk som forklejnelse af, støtte til eller benægtelse af holocaust. Denne lovgivning skal indføres i alle lande, uanset om det er på internettet eller andre steder. Terrorangrebene på jødiske samfund over hele Europa har vist, hvor vigtigt det er med tiltag, der imødegår dette.”

”Kommissionen har også siden 2017 benyttet den internationale arbejdsgruppe om forskning og undervisning i holocaust, IHRA’s, definition af antisemitisme. Den bidrager til at identificere moderne udtryk for antisemitisme, fra antizionisme til benægtelse eller fordrejninger af holocaust.”

”EU-Kommissionen stiller desuden hvert år adskillige millioner euro til rådighed til støtte for jødiske trossamfund, mindeinstitutioner og civilsamfundet. Det permanente partnerskab med IHRA, som EU-Kommissionen indgik i 2018, vil betyde et endnu tættere samarbejde med en af de vigtigste europæiske organisationer, der arbejder med holocaust-erindring.”

Hvor ligger de største udfordringer for bekæmpelsen af antisemitismen?

”Internettet er blevet det sted, hvor hadforbrydelser spredes hurtigst. For 9 ud af 10 jøder er det her, at de oftest møder antisemitisk hadtale. For at imødegå det har kommissionen indgået en aftale med de største it-selskaber, hvor de forpligter sig til at analysere og om nødvendigt fjerne illegal hadtale inden for 24 timer. Den fjerde rapport fra februar 2018 viste, at 89 procent det indhold, der blev signaleret, bliver tjekket inden for 24 timer, og 72 procent af det, der identificeres som ulovligt, bliver fjernet.”

”Efter angrebet i den tyske by Halle i oktober (på en synagoge og et kebabhus, red.) blev alle 200 varianter af gerningsmandens video og manifest, herunder også et lydspor, der blev brugt til at forherlige angrebet, fjernet inden for et par timer.”

”For at styrke indsatsen yderligere har EU-Kommissionen foreslået, at der vedtages en forordning om forebyggelse af spredning af terrorindhold så hurtigt som en time efter, at det er identificeret. Men efterforskning, sigtelse og dom for specifikke forbrydelser er medlemsstaternes kompetance og skal være både hurtig og effektiv.”

”Hvis vi virkelig skal se resultater, skal indsatsen styrkes gennem hele retsvæsenet, og vi skal have en samlet indsats, der både handler om undervisning, forebyggelse, beskyttelse af jøderne samt indgreb mod hadefuld tale.”

”Angrebet i Halle viste, at antisemitiske konspirationsteorier er en trussel mod jøderne, men også mod demokratiet. Og antisemitisme kan som globalt fænomen være til stede i lande, der kun har små eller slet ingen jødiske trossamfund. Men hvor antisemitismen opstår, følger andre former for had og diskrimination altid efter.”