Færre relationer og fattigere samfund: Faldende fødselstal truer mange lande

En aldrende befolkning kan gøre et samfund fattigere og mere socialt isoleret. Verdens rige lande kæmper med at reproducere sig selv

For at et samfund skal kunne reproducere sig selv, skal hver kvinde i gennemsnit føde 2,1 børn. Israel når som det eneste rige land det mål. Illustration: Morten Voigt
For at et samfund skal kunne reproducere sig selv, skal hver kvinde i gennemsnit føde 2,1 børn. Israel når som det eneste rige land det mål. Illustration: Morten Voigt. Foto: Morten Voigt.

Forestil dig to byer ved siden af hinanden, der er 100 procent ens bortset fra én detalje: Den ene bys indbyggere har en gennemsnitsalder på 28 år. Den den andens bys borgere er i gennemsnit 58 år. Selvom der er samme uddannelsesniveau, økonomiske muligheder og på overfladen ens forudsætninger for vækst i begge byer, vil de formentlig lide vidt forskellige skæbner.

I den yngste af byerne vil langt flere være villige til at oprette en virksomhed, til at investere og tage chancer. Byens arbejdere vil være motiverede af ønsket om at klatre op ad karrierestigen, de vil være mere åbne for at prøve nyt og arbejde overtid.