Prøv avisen

FAKTA: Københavnerkriterierne

På EU-topmødet i København i juni 1993 fastlagde de dengang 15 medlemslande, hvad der kræves af kommende medlemslande for at komme ind i unionen. Kriterierne er kendt som de såkaldte Københavner- kriterier og omfatter:

Det politiske kriterium: Landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstatsforhold, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal.

Det økonomiske kriterium: Krav om en fungerende markedsøkonomi og økonomisk styrke til at klare konkurrencen og markedskræfterne i det indre marked.

Kriteriet om overtagelse af EU's regler: Landet skal overtage de forpligtigelser, der følger af et medlemskab. Det betyder overtagelse og håndhævelse af EU's regelsæt (det såkaldte Acquis Communautaire, som består af 31 kapitler). Landet skal acceptere målet om en poli-tisk, økonomisk og monetær union.

Når optagelsesforhandlinger påbegyndes, er det en forudsætning, at kandidatlandene opfylder det politiske kriterium. EU hjælper herefter landene med at implementere EU-lovgivning og tilbyder finansiel støtte til forbedring af infrastruktur og økonomi.