Fem år efter branden i Notre Dame: Hvem skal stilles til ansvar?

Årsagen til branden i Notre Dame for fem år siden bliver formentlig aldrig fundet, og intet tyder på, at ansvaret nogensinde vil blive placeret for den kombination af forsømmelser, ligegyldighed og letsindighed, som førte til en forudsigelig katastrofe