Prøv avisen

FN: 400.000 flere fattige i verden

FN's UNDP siger, at 1,7 milliard mennesker er fattige. Danmark ligger nummer 19 på udviklingsindeks

FN's Udviklingsprogram (UNDP) har i en ny årsrapport opjusteret antallet af fattige på kloden med 400 millioner til 1,7 milliard mennesker. På listen over de mest udviklede lande ligger Norge øverst efterfulgt af Australien og New Zealand. Danmark ligger som nummer 19, mens Zimbabwe ligger nederst på listen.

I en særlig jubilæumsrapport fastslår UNDP dog, at de fleste lande har gjort betydelige fremskridt inden for sundhed, uddannelse og levestandard i de seneste to årtier.

I rapporten, der udgives 20 år efter den første udviklingsrapport fra FN-organet, præsenteres samtidig en analyse af langsigtede udviklingstendenser, og der introduceres nye måder, hvorpå man kan måle fattigdom, ulighed og kønsforskelle.

For 20 år siden introducerede UNDP et særligt indeks for udvikling, som fik stor gennemslagskraft, da det udfordrede den traditionelle måde at måle udvikling og velstand på.

Frem for blot at måle indkomst per indbygger blev der nu også taget hensyn til sundheds- og uddannelsesniveau for således at få en bredere indsigt i fordelingen af velstand.

- Det ændrede den måde, vi ser verden på, siger FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, som torsdag lancerede den nye rapport i New York sammen med chefen for UNDP, Helen Clark, og nobelprismodtageren Amartya Sen.

Dette års rapport introducerer tre nye indeks, der beskriver ulighed, ulighed mellem kønnene og flerdimensional fattigdom. De nye indeks giver alle en indsigt i barrierer for menneskelig udvikling.

Rapporten understreger, at forskelle i indkomst, uddannelse og sundhed har stor betydning, når menneskelig udvikling skal måles, da gennemsnitlige fremskridt kan dække over alvorlige uligheder, specielt i de mindre udviklede lande.

Rapporten viser, at landenes niveau for menneskelig udvikling bliver påvirket negativt, hvis mænd og kvinder ikke har de samme muligheder. Investering i kvinder og piger er således en nødvendighed, hvis man ønsker at fremme menneskelig udvikling i almindelighed.