FN godkender EU-indsats mod menneskesmugleres både

FN's Sikkerhedsråd har godkendt EU-landenes planer om at stoppe menneskesmuglere med flådeoperationer ud for Libyens kyst, skriver Reuters.

FN's Sikkerhedsråd har fredag godkendt EU-landenes planer om at stoppe menneskesmuglere med flådeoperationer ud for Libyens kyst.

Planerne indebærer, at flådefartøjer fra EU-landene kan borde, beslaglægge og ødelægge de fartøjer, som menneskesmuglere bruger til at sende tusindvis af flygtninge og migranter mod Europa.

14 ud af Sikkerhedsrådets 15 medlemmer stemte for forslaget, mens Venezuela afstod fra at stemme.

Afstemningen i Sikkerhedsrådet giver dermed FN-mandat til anden fase af EU-indsatsen mod menneskesmuglere på Middelhavet, som blev sat i værk onsdag.

Det var ikke nødvendigt med FN-mandat, men det giver EU's operation større legitimitet.

Det indebærer, at fartøjerne under EU's Navfor-mission kan tage nye metoder i brug i kampen mod menneskesmuglerne, da besætningerne fik beføjelser til at borde, gennemsøge, beslaglægge og omdirigere smuglerbåde, der befinder sig i internationalt farvand.

Dermed nøjes EU ikke længere med overvågnings- og redningsopgaver på Middelhavet.

De seneste uger har den nuværende flådestyrke registreret 20 både af den type, som menneskesmuglere typisk bruger til at eskortere flygtningebådene til havs, inden de selv returnerer til Afrika.

Dem har EU nu mulighed for at gribe mere håndfast ind overfor.

Det gælder dog stadig ikke fartøjer, der befinder sig inden for Libyens territorialfarvand. Det er tænkt som tredje fase af EU's operation, men her er det nødvendigt med en godkendelse både fra FN og fra Libyen selv. Det kan være sværere for EU at få.

Hovedparten af de mange mennesker, som flygter fra krig og elendighed i Mellemøsten og Afrika, begiver sig ud på den i mange tilfælde farefulde færd fra Libyen.

Her har menneskesmuglere stort set frit spil på grund af kaos og lovløse tilstande, der har bredt sig, siden Muammar Gaddafi blev afsat som leder af det nordafrikanske land i 2011.