Prøv avisen

FN: Verden er i ny CO2-farezone

Verden er kommet ind i "en ny farezone" med et rekordhøjt niveau af CO2 i atmosfæren, siger FN's klimachef, Christiana Figueres, som indtrængende appellerer til en ny kurs i klimapolitikken (Arkivfoto: Fuessen) Foto: R3210 Christine König Denmark

Opvarmning på fire procent i år 2100 i global opvarmning vil reducere leveområder for tusindvis af arter

Verden er kommet ind i "en ny farezone" med et rekordhøjt niveau af CO2 i atmosfæren, siger FN's klimachef, Christiana Figueres.

- Med en rekord på 400 dele per million, er der tale om det højeste nveau i menneskehedens historie. Verden har krydset en historisk tærskel og er kommet ind i en ny farezone, siger hun.

Christiana Figueres appellerer indtrængende til en ny kurs i klimapolitikken.

Appellen kommer samtidig med, at en ny rapport siger, at halvdelen af almindelige plantearter og en tredjedel af dyrearterne formentligt vil have fået deres naturlige livsområde halveret i 2080, hvis de nuværende udslip af CO2 fortsætter.

Udslippet af menneskeskabt CO2 indebærer ifølge forskerne, at temperaturerne vil stige fire grader celsius i 2100 i forhold til niveauet før Den Industrielle Revolution i det 18. århundrede.

Opvarmning i et sådant tempo er aldrig sket tidligere, og den vil være et chok for mange arter, da den vil have en meget ødelæggende virkning på det klima, som de kan leve i, hedder det i den nye rapport.

Forskere fra det britiske East Anglia Universitet har undersøgt 48.786 arter og vist, hvordan deres udbredelse kan blive reduceret.

- 55 procent af planter og 35 procent af dyr kan få deres livsrum halveret i 2080, viser tallene, der tager højde for de enkelte arters evner til at rykke inden for et habitat eller leveområde.

De mest udsatte er amfibier, som lever både i land og til vands. De regioner, som har mest at tabe er afrikanske lande syd for Sahara, Centralamerika, Amazonas og Australien

- Vores vurderinger er formentligt "for konservative", da de kun er baseret på virkningerne af stigende temperaturer, siger den lederne forsker bag rapporten, Rachel Warren.

Hun henviser til, at andre symptomer på klimaforandringer - orkaner, tørker, oversvømmelser for eksempel - vil forværre problemerne.

- Navnligt dyr vil blive udryddet mere end forudsagt, da vores undersøgelser tyder på et stort tab af planter, siger Warren.

Undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i Nature Climate Change, siger, at der chance for forbedring, hvis CO2-udslippet kulminerer i 2016 og derefter falder gradvist med tre eller fire procent årligt derefter.