Prøv avisen
Hvad taler de om i verden

Behandling eller ej: I Frankrig og Storbritannien kæmper forældre for deres børns liv

I England har lægerne på Alder Hey-børnehospitalet i Liverpool besluttet, at respirator- og anden behandling af Alfie Evans, en dreng på 23 måneder, nu skal afbrydes. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

I to sager, hvor lægerne vil afbryde behandlingen og lade patienter dø, kæmper forældrene imod. Det har fået en hidsig debat om dødshjælp til at eskalere i både England og Frankrig

På to hospitaler i henholdsvis Frankrig og Storbritannien udspiller der sig i disse dage dramaer om retten til liv og død. Læger og familiemedlemmer til to mennesker, der holdes i live, strides om, hvem der kan bestemme, om behandlingen skal fortsætte eller stoppe.

Pave Frans har kommenteret de to sager flere gange, senest på Peters-pladsen i søndags, domstole har talt, regeringer er inddraget, og en stribe organisationer og utallige medier tager parti i en tilspidset debat om patienters ret til at dø en værdig død og forældres ønske om at lade leve. To sårbare og umælende menneskers sygdom og liv er blevet slagmark for kampagner og indbragt for domstole i hidtil uset grad.

I Frankrig vil lægerne på Sebastopol hospitalet i Reims på torsdag standse behandlingen af den 42-årige Vincent Lambert, der blev hjerneskadet og har været lam siden et trafikuheld for 10 år siden. Hans forældre kæmper imod.

I England har lægerne på Alder Hey-børnehospitalet i Liverpool besluttet, at respirator- og anden behandling af Alfie Evans, en dreng på 23 måneder, nu skal afbrydes. Politiet forhindrede i sidste uge forældrene i at fjerne drengen fra hospitalet.

I Frankrig kompliceres sagen af, at Vincent Lamberts hustru og flere af hans søskende mener, at det er rigtigt at lade ham dø, mens hans forældre kæmper for at fortsætte behandlingen. Den 42-årige franskmand kan trække vejret selv, men ikke andet.

I England er drengen Alfie Evans i en vegetativ tilstand, ramt af en ikke-di- agnosticeret sygdom, der har hjerneskadet ham totalt. Lægerne mener ikke, at der kan gøres mere for ham og vil stoppe de livsbevarende maskiner for at lade ham dø. De siger, at behandling ikke længere er i drengens bedste interesse. Forældrene er uenige og er gået til domstolene.

Alfies forældre ønsker at flytte drengen til det italienske børnehospital i Rom, Bambino Gesù, der har tilbudt at fortsætte behandlingen.

De har fået deres sag afvist af både den britiske landsret og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men fremsatte i går en ny appel ved de britiske domstole i håb om at kunne få lov til at flytte drengen. Lægerne på Alder Hey-hospitalet har nemlig sagt, at de nu sætter gang i et forløb, der vil ende hans liv.

Både i England og i Frankrig er der intense kampagner imod lægernes beslutninger. Vincent Lamberts forældre er stærkt troende katolikker og får støtte fra flere organisationer, som hans hustru har kaldt pressionsgrupper, mens en af hans søstre ifølge den britiske avis The Independent har brugt udtrykket ”katolsk terrorisme”.

Også i Frankrig har sagen om Vincent Lamberts liv eller død været for flere domstole, og senest har hans mor sendt en appel til den franske præsident, Emmanuel Macron, hvor hun skriver, at hendes søn ”er blevet dømt til døden”.

”Han har en lille datter, er i live, og har ikke begået noget kriminelt. Alligevel har en læge i dag, mandag den 9. april 2018, sagt til mig, at om 10 dage vil en langsom og langstrakt lidelse begynde for mit barn, der vil dø af sult og tørst,” hedder det i brevet til præsidenten.

Pave Frans bad i søndags på Peterspladsen alle om at bede for Vincent Lambert, Alfie Evans og andre i lignende situationer, som paven kaldte ”delikate, smertefulde og komplekse”.

”Lad os bede for, at ethvert sygt menneskes værdighed altid vil blive respekteret og behandlet på en måde, der passer til hans situation, med fuld opbakning fra både familiemedlemmer, læger og andet sundhedspersonale, med den største respekt for livet,” lød pavens ord.

Samme dag sagde ærkebiskop Vincenzo Paglia, der er præsident for Det Pavelige Akademi for Livet, at han håbede ”stærkt” på en ny dialog mellem forældrene Evans og det britiske hospital for, at de ”sammen kan finde frem til det bedste for Alfie, så bekymringen for hans liv ikke skal blive reduceret til et juridisk slagsmål”.

I juli sidste år døde en anden britisk dreng, Charlie Gard, 11 måneder gammel, efter en lignende og også meget omtalt og omdiskuteret konflikt mellem forældre og læger. I det hele taget har der været mange andre sager de senere år, som har givet debat om både passiv og aktiv dødshjælp.

Én af dem har fået den konsekvens, at passiv dødshjælp nu også er lovligt i Indien.

I 1973 blev Aruna Shanbaug, en 25-årig sygeplejerske på nattevagt i Mumbai, overfaldet, voldtaget og næsten kvalt. Hun blev totalt hjerneskadet, og i 2011, da hun havde ligget i vegetativ tilstand i næsten 40 år, anlagde en ven sag på hendes vegne for at få standset behandlingen.

Sagen gik sin gang gennem det indiske retssystem og endte i højesteret, som for en uge siden erklærede, at passiv dødshjælp er lovlig, når der er tale om patienter, som kun lever på grund af livsforlængede behandling. Retten gjorde det også lovligt at oprette livstestamenter. For Aruna Shanbaug blev af- gørelsen ikke aktuel. Hun døde af lungebetændelse for knap tre år siden.

Trods sager som de to aktuelle med Alfie Evans og Vincent Lambert, hvor familie og læger strides, accepterer stadigt flere lande en form for dødshjælp.

I Italien blev en lov om passiv dødshjælp vedtaget sidste år efter lang debat. Hawaii blev for godt en uge siden den ottende amerikanske delstat, der tillader aktiv dødshjælp med lægehjælp, og også i den britiske østat Guernsey diskuterer man nu, om aktiv dødshjælp skal lovliggøres. Parlamentet i Guernsey skal stemme om det til maj.