Prøv avisen

Forbud mod flerkoneri står for fald i Canada

Polygami er forbudt i Canada, og mormonkirken opgav flerkoneri allerede i 1890. - Foto: stock.xchng.

Canadisk anklager vil have to personer dømt for polygami. Men sagen kan i stedet føre til, at flerkoneri bliver legaliseret i religions-frihedens navn

En skelsættende retssag er netop blevet indledt i Canada, hvor en domstol i delstaten British Columbia skal tage stilling til polygami. Den offentlige anklager har besluttet at rejse tiltale mod to mormoner, Winston Blackmore og James Oler, som har henholdsvis 19 og 2 koner.

Polygami er forbudt i Canada, og mormonkirken opgav flerkoneri allerede i 1890. Men Blackmore og Oler tilhører Den Fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af de Sidste Dages Hellige, som er brudt ud af mormonkirken for at kunne fortsætte med at praktisere polygami. Anklageren har tiltalt dem for at sætte en stopper for flerkoneriet.

Men resultatet kan blive det stik modsatte, mener flere juridiske eksperter. Hvis de polygame mænd vinder, kan det føre til en legalisering af polygami i Canada.

- En retssag vil formodentlig resultere i, at forbuddet mod polygami ophæves, fordi det vil blive kendt forfatningsstridigt, lyder skønnet eksempelvis fra forhenværende højesteretsdommer Allan McEachern.

De anklagede erklærede sig uskyldige på retssagens første dag i fredags og henviste netop til, at den canadiske forfatning garanterer deres religionsfrihed, og at flerkoneri er en del af deres religion. Men de forventes også at henvise til, at canadisk lov tillader for eksempel homoseksuelle ægteskaber. I det øjeblik retspraksis anerkender andre ægteskabelige konstellationer end den traditionelle ægtemand og ægtehustru, er der ingen grund til at forbyde andre utraditionelle ægteskabsformer, mener deres advokat, Blair Suffredine.

Anklageren peger omvendt på, at polygami er i strid med ligestillingen mellem kønnene, fordi kun mænd kan have flere legale partnere.

Retssagen bliver en testsag for, hvor grænserne for den forfatningsgaranterede religionsfrihed går, og mere præcist for balancen mellem ligestilling og religionsfrihed.

Nogle canadiske feminister mener, at Canadas Menneskeretscharter for Friheder og Rettigheder, som er en del af den canadiske forfatning, giver ligestilling forrang for religionsfriheden, hvis de to principper er i konflikt med hinanden.

- Men det er ønsketænkning, mener Beverley Baines, jurist og leder af Center for Kvindestudier ved Queens University i delstaten Ontario.

- Man kunne lige så godt hævde, at nogle kvinder fratages deres økonomiske uafhængighed ved at blive hjemmegående husmødre, men det blander domstolene sig jo ikke i. Og man overser, at kvinder også har ret til religionsfrihed, påpeger Beverley Baines.

Retssagen kan forventes at trække ud og vil formentlig blive ført helt til den canadiske højesteret.

bpedersen@kristeligt-dagblad.dk