Forretningsmænd søger ro i klostre

Et stigende antal tjekker, heriblandt mange forretningsmænd, flygter fra stress og hektisk liv og søger fred og ro i landets klostre

Fader Pavel Vojtech Kohut fra klostret iSlany mærker en stigende interesse for klosterophold. –
Fader Pavel Vojtech Kohut fra klostret iSlany mærker en stigende interesse for klosterophold. –. Foto: Ota Tiefenböck.

I økonomiske krisetider er et højt arbejdstempo og stress et udpræget fænomen. Det samme gælder ønsket om at søge efter livets mening.

Det er netop denne kombination, der får et stigende antal tjekker til at henvende sig til landets klostre. De tjekkiske klostre oplever, at flere i en kortere periode ønsker at opholde sig i klostrene, hvor nøgleordene er stilhed, bøn og meditation.

Et af de klostre, hvor man kender til tendensen, er barfodede karmeliters kloster i Slany, omkring 40 kilometer nordvest fra Prag.

Vi får mange henvendelser fra både forretningsmænd og fra andre. Det er både folk, som ønsker stilhed og ro omkring sig for på den måde at komme til nye kræfter, og folk, som søger efter nye værdier i deres liv, fortæller fader Pavel Vojtech Kohut fra klostret i Slany.

De barfodede karmeliter ønsker at videregive deres erfaringer med klosterlivet og er positivt indstillede over for at modtage gæster.

Vi ønsker at give andre muligheden for at se værdierne i vores liv og videregive vores erfaringer med bøn og meditation, og så længe det ikke er en belastning for vores egen kommunitet, modtager vi gerne gæster, siger fader Kohut.

Slany-klostret annoncerer ikke med klosterophold på klostrets hjemmeside, så det er de besøgende selv, der tager initiativ til at kontakte klostret, og interessen er stor. Så stor, at Slany Kloster ofte må sige nej.

Vi kan have maksimalt 15 personer på samme tid, men vi er også nødt til at tænke på os selv og vurderer nøje, hvornår det passer i vores program, siger fader Kohut.

De besøgende i Slany-klostret kan selv bestemme, hvor meget og hvordan de ønsker at deltage i munkenes dagligdag. For de fleste betyder det deltagelse i en fælles morgenbøn, meditation, fælles måltider og i dagens sidste bøn.

Folk føler sig frem og finder hurtigt ud af vores uskrevne regler, eksempelvis at de skal forholde sig i stilhed efter dagens sidste bøn, siger fader Kohut.

De midlertidige klosterophold er gratis, men klostret gør de besøgende opmærksom på, hvilke omkostninger der er forbundet med deres besøg.

Jeg fortæller, hvad vi betaler for mad og tøjvask, og det er op til folk at give, hvad de synes. Nogle giver mere, andre mindre, og har man ingen penge, er det heller ikke noget problem, fortæller fader Kohut, der er overbevist om, at den stigende interesse for klosterophold vil fortsætte.

Vi får flere og flere henvendelser fra ikke-troende, som er blevet skeptiske over for forbrugersamfundets værdier og søger efter en dybere mening med livet. Det er en udvikling, som jeg er overbevist om vil fortsætte, siger han.

Præsidenten for Det Tjekkiske Kristelige Akademi, professor Tomas Halik, der også er en kendt foredragsholder og forfatter, bekræfter en stigende interesse for klosterophold.

Jeg holder ofte foredrag for tjekkiske topforretningsmænd. Og der bliver der ofte givet udtryk for interesse for kortere ophold i klostre. Personligt kan jeg slet ikke forestille mig mit eget liv og litterære aktivitet uden et årligt fem ugers klosterophold, siger Tomas Halik.

udland@kristeligt-dagblad.dk