Prøv avisen

Om lykke i Frankrig

En god snes lande overgår franskmændene i lykke i henhold til de internationale lykkemålinger. Det er blevet fremhævet, at franskmændene udmærker sig lykkemæssigt ved at få mest nattesøvn, have mest fritid og ved at have en høj levealder trods et ganske højt forbrug af alkohol og cigaretter.

Under den borgerlige præsident Nikolas Sarkozy blev der nedsat en kommission, som skulle anvise veje til økonomisk og social forbedring i Frankrig. Formand var den amerikanske nobelpristager i økonomi Joseph Stiglitz, og en anden nobelpristager, James Heckman, var også medlem af det, der blev kaldt Frankrigs lykkekommission.

I 2009 slog kommissionen i sin rapport fast, at der er brug for at fokusere på og måle andet end økonomisk vækst og BNP. Den franske rapport betragtes som et gennembrud for lykkemålinger som hård nationaløkonomi.