Prøv avisen

Fransk forfatter må kalde islam »idiotisk«

Det var ikke ærekrænkende, da Michel Houellebecq kaldte islam for en idiotisk religion

Det er ikke ærekrænkende og heller ikke en opfordring til racistisk vold at kalde islam for »en idiotisk religion«. Det afgjorde retten i Paris i sagen mod den franske forfatter Michel Houellebecq, som var stævnet af en række franske og internationale islamiske organisationer.

Den meget omtalte franske forfatter, som er kendt for sine provokationer, blev stævnet for sine udtalelser sidste efterår i et interview med tidsskriftet Lire. Houellebecq blev i artiklen citeret for at sige, at »alle monoteistiske religioner er idiotiske, men islam er den mest idiotiske«.

Det er en hån mod alle muslimer, mente de muslimske organisationer, deriblandt moskeerne i Lyon og Paris, men retten frifandt i tirsdags både Houellebecq og artiklens forfatter.

Interviewet handlede om Houellebecqs seneste roman, »Platforme«, hvor hovedpersonen udtaler sig stærkt nedsættende om muslimer, og selv om romanen rent juridisk ikke var omfattet af anklagen om ærekrænkelse, var det snarere bogen end interviewet, der var faldet de muslimske organisationer for brystet.

Dommen konkluderer, at det ikke er muslimerne, Houellebecq kalder idiotiske, men det tankesystem, der udgør islam.

Til gengæld afviste retten det krav om tiltalefrafald, som Michel Houellebecqs advokat havde argumenteret for med henvisning til, at Michel Houellebecq som forfatter har ret til en mere fri tone.

Fiktion og virkelighed

Denne salomoniske dom tilfredsstiller især Den Franske Menneskeretsliga, som også var part i sagen på lige fod med de muslimske organisationer.

- Dommen fastslår, at Michel Houellebecqs status som forfatter ikke stiller ham over loven. Og samtidig slår dommen fast, at man ikke kan ramme en bog via et interview. Dommen skelner klart mellem udtalelser fremsat i et interview og udtalelser fremsat i et romanværk, mellem fiktion og virkelighed. Denne skelnen er meget vigtig at holde fast i, siger Agnes Triceire fra Den Franske Menneskeretsliga.

Hun mener, at dommen kan medvirke til en afklaring af, hvorvidt forfattere kan dømmes for provokerende udtalelser fremsat af fiktive romanpersoner. To franske foreninger forsøger for øjeblikket at standse salget af to romaner med pædofile hovedpersoner. Især romanen »Rose Bonbon« er blevet kritiseret for at legitimere seksuelt misbrug af børn, og den franske indenrigsminister har været på nippet til at forbyde bogen til mindreårige, hvilket i praksis betyder, at bogen ikke kan sælges i almindelig handel.

- En række foreninger blander deres kamp mod pædofili sammen med en kamp mod romanværker. Det er vigtigt, at dommen medvirker til at afklare, at der gælder andre regler for fiktion end for andre udsagn. Det indebærer også, at man frit kan kritisere religionerne, siger Agnes Triceire.

De islamiske organisationer erklærer sig skuffede og overvejer nu, om dommen skal ankes.

udland@kristeligt-dagblad.dk