Domstol udsætter dødshjælp til hjerneskadet fransk patient og afventer FN-svar

Domstol beordrer Frankrig til at afvente FN’s vurdering, før lægerne kan stoppe behandlingen af den 42-årige Vincent Lambert, som har været i vegetativ tilstand siden en bilulykke i 2008

Vincent Lamberts forældre, Pierre Lambert og Viviane Lambert, ses her ved ankomsten til et protestarrangement foran hospitalet i Reims, hvor deres søn ligger. De har i seks år udkæmpet en juridisk kamp med deres svigerdatter og flere af deres børn om, hvorvidt deres hjerneskadede søn fortsat skal holdes i live af sondemad. – Foto: Francois Nascimbeni/AFP/Ritzau Scanpix

Sonden var fjernet, så den hjerneskadede Vincent Lambert ikke længere kunne indtage hverken mad eller drikke, og han var lagt i dyb bedøvelse, da den franske ankedomstol mandag aften beordrede Frankrig til at sørge for, at behandlingen blev genoptaget.

Frankrig skal udsætte dødshjælpen til den 42-årige franskmand, indtil FN’s Handicapkomité har undersøgt sagen, har appelretten bestemt. Sundhedsminister Agnès Buzyn havde tidligere vurderet, at Frankrig ikke er forpligtet til at afvente FN- komitéens udtalelse, eftersom alle franske retsinstanser samt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har givet grønt lys i den langvarige sag.

Dermed er familiekrigen om Vincent Lambert, men også kampen om dødshjælp i Frankrig blusset op igen. Og sagen rejser et kompliceret spørgsmål om, hvorvidt personer i vegetativ tilstand uden udsigt til helbredelse er handicappede eller ej.

”Det er en stor sejr. FN’s Handicapkomité har naturligvis ikke på nuværende tidspunkt vurderet, at vegetativ tilstand skal betragtes som et handicap. Men spørgsmålet er stillet. Og især er det blevet fastslået, at man ikke bare kan tage livet af en hjælpeløs person,” siger advokat Jean Paiollot, der repræsenterer Vincent Lamberts forældre.

Vincent Lambert har været i en vegetativ tilstand siden en bilulykke i 2008, og alle forsøg på at genoptræne visse funktioner er mislykkedes. Hans hustru og seks søstre og brødre ønsker at indstille sondemadningen, som de mener er en unødig og udsigtsløs behandling.

Med forældrenes henvendelse til FN’s Handicapkomité har sagen nu taget en ny, principiel drejning. Hvis Vincent Lambert er at betegne som handicappet, kan det få betydning for vurderingen af, om sondemadning er unødvendig behandling, der kan indstilles, eller nødvendig hjælp til en person, der har mistet sin førlighed.

Meningerne er delte blandt franske eksperter. Specialist i palliativ pleje ved Bordeaux-Bagatelle-hospitalet, Bernard Devalois, mener ikke, at betegnelsen handicappet passer til Vincent Lambert.

”Hans tilstand svarer ikke til definitionen på handicap. Han har ingen bevidsthed, hverken om sig selv eller andre,” siger han til dagbladet La Croix.

Omkring 50 læger har omvendt i dagbladet Le Monde peget på, at op imod 40 procent af personer i vegetativ tilstand viser sig at have en form for bevidsthed.

Vincent Lambert er mere end nogen sinde blevet en brik i kampen for eller imod passiv dødshjælp i Frankrig, der tæller 1700 personer i vegetativ tilstand. Og konflikten skærpes også blandt familiemedlemmerne.

Hustruen, Rachel Lambert, vil stævne forældrene, som har filmet deres søn i hospitalssengen, angiveligt for at bevise, at han ikke er hjernedød, og i mandags offentliggjorde filmen via et konservativt magasins hjemmeside.

”Hvem ville bryde sig om at blive udstillet på den måde på de sociale medier,” spørger hendes advokat Francis Fossier over for radiostationen Franceinfo.

Eksperter vurderer, at det kan vare op til seks måneder, før FN’s Handicapkomité behandler sagen om Vincent Lambert.