Prøv avisen

Gigantisk græshoppehær nedkæmpet

En mand går gennem en græshoppesværm i Afrika. Græshopper et af verdens værste skadedyr, der hærger 20 procent af landjorden og plager hvert tiende menneske på jorden. - Foto: Photoshot.

En græshoppeinvasion af bibelske dimensioner er afværget i Østafrika -- for første gang med brug af biologiske bekæmpelsesmidler

En kæmpemæssig gulbrun sværm vælter med en svirrende lyd ind fra ørkenen. Alt grønt og spiseligt bliver fortæret, og jorden efterlades dækket af giftige ekskrementer.

Græshopper lægger med mellemrum store landområder i Afrika øde, og lader indbyggerne sultne tilbage. Men denne gang vandt mennesket. I Tanzania er det for første gang lykkedes at slå en invasion af den frygtede vandregræshoppe tilbage med brug af biologiske bekæmpelsesmidler anvendt i stor skala. Dermed er høsten reddet for 15 millioner mennesker.

– Uden den hurtige indgriben kunne det centrale og sydlige Afrika have stået over for en kæmpemæssig græshoppekatastrofe, der ville have ramt landbrug og fødevareproduktionen for millioner af fattige landmænd, siger assisterende generaldirektør i FN?s fødevare- og landbrugsorganisation FAO, Modibo Traoré.

Midlet, der har sat en i hvert fald foreløbig stopper for de glubske insekters fremmarch, bærer navnet "Green muscle" – Grøn muskel. Det er et pulver af svampesporer fra svampen Metarhizium Anisopliae, der dræber græshopperne, men i modsætning til kemiske bekæmpelsesmidler går det ikke ud over den øvrige fauna.

Green muscle har så vidt vides ingen skadelige effekter på mennesker og dyr og rammer derfor heller ikke de mange naturlige fjender, som er med til at holde græshoppebestanden nede. For eksempel flue- og billelarver, som lever af græshoppers æg og er i stand til at ødelægge 60 til 90 procent af æggene.

Men græshoppetruslen i Østafrika er stadig ikke under kontrol. I Somaliland i det nordlige Somalia og i Nordøstetiopien er der rapporteret om store sværme af den frygtede ørkengræshoppe. Græshopperne har ifølge FN?s nyhedsbureau IRIN allerede hærget 3000 hektar landbrugsjord i Somaliland.

Store udbrud – ofte nærmest eksplosioner – af græshopper er hyppige i dele af Afrika i juni, juli og august. Det kræver store økonomiske ressourcer og effektive overvågningssystemer at bekæmpe græshopperne effektivt, hvilket ofte savnes i de græshoppeplagede afrikanske lande.

Indsatsen i Tanzania er et samarbejde mellem FAO og den regionale organisation, der overvåger græshoppernes spredning. Luftovervågning og anden kontrol vil fortsætte de kommende uger i Malawi, Mozambique, Tanzania og Zambia, indtil græshoppetruslen er under fuld kontrol.

villadsen@kristeligt-dagblad.dk

Græshoppeplagen

- Græshopper er verdens ældste beskrevne skadedyrsproblem. De dukker første gang op i Anden Mosebog som en af Ægyptens ti plager.

- I dag er græshopper et af verdens værste skadedyr, der hærger 20 procent af landjorden og plager hvert tiende menneske på jorden. Afrika, Kina og Australien er hårdest ramt.

- Græshopper lever normalt som ensomme enspændere, men når tørke får dem til at samles på små områder, hvor de hele tiden rører, lugter og ser andre græshopper, ændrer de markant adfærd og forvandles på få timer fra harmløse enspændere til en aggressiv, altædende sværm.

- Græshoppesværme kan bevæge sig med over 100 kilometer i timen. Store sværme vejer op til 100.000 tons. En fuldvoksen græshoppe kan spise 1-2 gange sin vægt om dagen.