Hamas islamiserer Gaza

Forbuddet mod rygende kvinder i det offentlige rum i Gaza er endnu et skridt i retning af et strengere islamisk samfund under ledelse af Hamas

Hamas-leder Ismail Haniyeh (th) hilser på tidligere USA præsident  Jimmy Carter
Hamas-leder Ismail Haniyeh (th) hilser på tidligere USA præsident Jimmy Carter . Foto: Suhaib Salem.

Den følelse af frygt, der med øjeblikkelig virkning fik journalister og dele af Gazas befolkning til at underkaste sig selvcensur efter Hamas? magtovertagelse af Gaza i juni 2007, var den første antydning af, at tingene i Gaza for alvor var ved at ændre sig. Siden da er det gået skridtvis i en strengere islamisk retning med Hamasbevægelsens velsignelse – senest har et forbud mod, at kvinder ryger vandpibe i det offentlige rum vakt opsigt.

Sandheden er, at Hamas-bevægelsen er splittet i to grupper, der konstant kæmper om retten til at sætte tonen i Gaza. Den ene gruppe er forholdsvis moderat og forsøger gradvist og forsigtigt at indføre en mere islamisk tone dog uden at miste forbindelsen til den brede befolkning. Den anden gruppe derimod omfatter de mest radikale islamistiske elementer inden for Hamas og de salafi-grupper, der går ind for oprettelsen af et strengt islamisk samfund så hurtigt som muligt.

Det særligt oprettede sædelighedspoliti er et af eksemplerne på, at Hamas bevidst forsøger at påvirke atmosfæren i Gaza. Mænd må ikke længere bade i bar overkrop, og par bliver irettesat, hvis de griner og smiler på stranden. Hertil kommer den særlige kvindepoliti klædt i niqab og handsker, der antaster alle de af Gazas kvinder, der ikke lever op til de nye påklædningsstandarder.

Alle lokale moskéer har fået udnævnt en særlig "amir al-Jamia" – en slags kommunal leder, der hjælper de bedende, der ikke ser ud til at have den rette indstilling. Og i løbet af de seneste tre år har islamiske hjælpeorganisationer erstattet mange af de forskellige kommuners rolle som udbydere af sociale ydelser.

Hertil kommer, at Hamas har lukket en række internetcafeer, og fyret skolelærere, der var for "sekulære" til bevægelsens nye islamistiske Gaza. Det stemningsbillede fra Gaza efterlader et klart indtryk af, at de mere moderate kræfter i Gaza, der konstant er opmærksomme på ikke at fremstå alt for radikale i Vestens øjne, ikke er de kræfter i Hamas, der sætter dagsordenen, hvad angår Gazas islamiske islæt.

Hamas' moderate er godt klar over, at alt for strenge islamiske love og en alt for forceret islamisering vil skubbe de vestlige lande på større afstand. EU og USA boykotter i øjeblikket Hamas, men på det seneste er en række EU-lande begyndt at lege med tanken om at tale direkte til Hamas med henblik på at annullere den nuværende boykot. Fra EU's side er målet at styrke de mere moderate dele af Hamas. Derfor forsøger de moderate at undgå at skræmme EU-landene alt for meget med dramatiske udviklinger.

Men det lykkes ikke til fulde. Det er i øjeblikket salafi-grupperne og de mere radikale dele af Hamas, der får lov til at forvandle Gaza fra et forholdsvist frit, men konservativt samfund, til et militant og islamistisk minidiktatur, hvor væbnede grupper holder styr på, hvem der skal sige hvad og i hvilken påklædning.

allan@kristeligt-dagblad.dk