Historisk dom mod Scientology i Frankrig

Den franske Højesterets har stadfæstet en dom over Scientology for bedrageri mod tidligere medlemmer

Den franske Højesterets har stadfæstet en dom over Scientology for bedrageri mod tidligere medlemmer. På billedet ses et medlem af gruppen Anti-Scientology i protest uden foran Scientology kirken i New York. Arkivfoto.
Den franske Højesterets har stadfæstet en dom over Scientology for bedrageri mod tidligere medlemmer. På billedet ses et medlem af gruppen Anti-Scientology i protest uden foran Scientology kirken i New York. Arkivfoto. Foto: RICHARD B. LEVINE Denmark.

En historisk dom.

Sådan reagerer den franske Sammenslutning mod Sekteriske Organisationer, Unadfi, på den franske Højesterets afgørelse, der stadfæster en dom over Scientology for bedrageri. Scientology blev i 2009 idømt bødestraffe på i alt 600.000 euro (cirka 4,5 millioner kroner) for bedrageri mod tidligere medlemmer, og fem af organisationens ledere i Paris blev idømt bøder og betinget fængsel.

Dommen blev stadfæstet ved Appelretten i Paris tidligere på året, og nu har Højesteret sat et endeligt punktum for sagen.

Tidligere medlemmer og ansatte i Scientology sagsøgte Scientology i slutningen af 1990erne for bedrageri efter at betalt i dyre domme for Scientologys personlighedstests og produkter, herunder det såkaldte elektrometer, der ifølge organisationen skulle kunne aflæse den enkeltes personlighed.

Det er en historisk dom, for det er første gang, Scientology dømmes som organisation. Tidligere er enkeltpersoner blevet dømt, og Scientology har kunnet hævde, at der var tale om indivduelle lovovertrædelser. Denne dom siger nu, at der er tale om en almindelig praksis i Scientology. Hvis Scientology dømmes påny i en ny sag, vil organisationen kunne forbydes, siger advokat Olivier Morice, der repræsenterer Unadfi i sagen.

Scientology Kirken, der har 45.000 medlemmer i Frankrig, har ikke status som religiøs organisation, men betragtes som en sekt af Miviludes, det regeringsorgan, som har til opgave at overvåge sekteriske og manipulerende organisationer.

Ifølge fransk lovgivning kan sekteriske organisationer, der to gange dømmes for den samme forseelse, forbydes. En ny dom for bedrageri vil derfor næsten automatisk føre til et forbud.

Den gaullistiske borgmester i 17. arrondissement i Paris, hvor Scientologys såkaldte Celebrity Center har adresse, har allerede bedt Indenrigsministeriet om at undersøge mulighederne for at lukke organisationens lokaler. Og ifølge dagbladet Le Monde er ministeriet allerede i færd med at analysere de praktiske konsekvenser af dommen.

Højesteretsdommen siger, at Scientology bevidst har ført ofrene bag lyset med personlighedstests, som ikke har andet formål end at få folk til at købe organisationens produkter.

Og det er et afgørende slag mod Scientologys tilstedeværelse i Frankrig, mener Georges Fenech, formand for det franske parlaments udvalg om sekteriske organisationer.

Det betyder i praksis, at Scientologys dage i Frankrig er talte, for organisationen kan ikke ændre sine metoder. I tilfælde af en ny dom vil organisationen blive forbudt, siger Georges Fenech.

Scientologys repræsentant i Frankrig, Eric Roux, oplyser, at organisationen vil indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for overtrædelse af religionsfriheden.

Domstolen har dømt Scientology med den begrundelse, at kirkens lære er forkert. Det er en klokkeklar overtrædelse af religionsfriheden, siger Scientologys advokat, Louis Boré.

Højesteret har derimod fastslået, at sagen ikke handler om religionsfrihed, fordi Scientology udelukkende er blevet dømt for overtrædelse af straffeloven.