Prøv avisen

Højesteret afgør strid om homoseksuelle vielser

Et californisk par kysser foran Højesteret i Washington D.C., mens en modstander af homoseksuelle ægteskaber demonstrerer i baggrunden. Foto: Johnny Bivera

USA's højesteret åbner historisk sag, der kan afgøre værdipolitisk strid om homoseksuelles ret til ægteskab

De ni dommere i USA's højesteret begynder i dag at høre argumenter i en sag, der kan afgøre det principielle spørgsmål om, hvorvidt forfatningen sikrer alle amerikanere retten til at gifte sig med en person af samme køn.

Højesteretssagen samler fire særskilte søgsmål, der udfordrer forbud mod homoseksuelle ægteskaber i delstaterne Michigan, Kentucky, Tennessee og Ohio. Dommerne har bedt sagens parter om at forholde sig til to spørgsmål i deres argumenter: Hvorvidt forfatningen påbyder delstaterne at udstede vielsesattester til homoseksuelle par, og hvorvidt de er forpligtet til at anerkende homoseksuelle ægteskaber indgået i retskredse, hvor disse er lovlige.

Højesterets afgørelse kan bringe orden i det kludetæppe af love, lokale forfatninger, folkeafstemninger og retslige afgørelser, der de seneste år har lovliggjort homoseksuelle ægteskaber i 36 delstater og forbundshovedstaden Washington, men også sikret forbud mod dem i 14 andre delstater. Hvis landets øverste domstol kender forbuddene forfatningsstridige, vil det betyde en lovliggørelse af homoseksuelle ægteskaber overalt i USA.

Afgørelsen, der ventes i juni, kan blive kulminationen på et bemærkelsesværdigt kulturskifte i USA, hvor holdningen til ægteskaber mellem mennesker af samme køn i det seneste årti har ændret sig mere end til noget andet værdipolitisk spørgsmål. Ifølge en måling fra ABC/Washington Post bakker 61 procent af befolkningen nu op om homoseksuelle ægteskaber, mens andelen for 10 år siden lå på 30 procent.

Homoseksuelle ægteskaber er blevet en borgerrettighedskamp for den brede befolkning, siger Stuart Gaffney, kommunikationsdirektør i organisationen Marriage Equality USA.

”Den aftabuisering af homoseksualitet, som er sket i løbet af især de seneste 10 år, betyder, at det er blevet naturligt for mange amerikanere at skænke også deres homoseksuelle naboer de rettigheder, der hænger sammen med grundlæggende værdier om kærlighed, ægteskab og familie,” siger han.

Modstanden imod homoseksuelle ægteskaber er imidlertid stærk især i dele af Midtvesten og Syden, og i flere delstater er lovene imod dem vedtaget direkte af vælgerne i folkeafstemninger. En række konservative kristne ledere, heriblandt USA's katolske biskopper, advarer i et åbent brev om, at en ny forfatningssikret ret til homoseksuelle ægteskaber vil krænke religionsfriheden.

”At acceptere en omdefinering af ægteskabet vil for mange mennesker være at handle imod deres samvittighed og fornægte deres religiøse tro,” skriver de.