Prøv avisen
Interview

Hollandsk lægeformand om dødshjælp: Det vigtigste er selvbestemmelsen

”Vi har en århundredlang tradition for at ville bestemme selv,” siger René Héman, der har arbejdet som trope- mediciner i Afrika, og som har været formand for Den Kongelige Hollandske Lægeforening KNMG siden den 1. januar 2017. – Foto: KNMG

Hollandsk dødshjælp hviler på et fundament af urokkelig tro på individets ret til selvbestemmelse – uanset om individet risikerer at skade sig selv, siger formanden for landets lægeforening, René Héman

Fra 2003 til 2016 steg antallet af personer i Holland, som døde ved aktiv dødshjælp og assisteret selvmord, med 236 procent. I dag kan personer med psykisk sygdom, i de tidlige stadier af demens og svagelige ældre få hjælp til at dø – og altså ikke kun terminalt syge. Hvert år dør et lille antal mennesker, hvor dødshjælpen ikke opfyldte lovens krav; fra en berygtet sag om en dement kvinde, som strittede imod, til andre om læger, der vurderede graden af lidelse ud fra en stum patients blik, eller simpelthen ud fra eget perspektiv: