Homoseksuelle ægteskaber. Kritik af Church of Englands forbud mod, at præster gifter sig

Church of England har forbudt homoseksuelle præster at gifte sig, selvom det er lovligt ved en borgerlig vielse i England og Wales.

Kirken selv er undtaget for loven om homoseksuelle ægteskaber, som trådte i kraft i lørdags. Ingen kan blive gift i kirken, og det gælder også for andre trossamfund, der er modstandere af vielse af homoseksuelle.

Men statskirken er gået et skridt videre og har udsendt en vejledning, som forbyder en kirkelig velsignelse af homoseksuelle ægteskaber og ikke mindst forbyder præster at indgå i et ægteskab med en person af samme køn.

Den holdning har blandt andet mødt kritik fra Labours Ben Bradshaw, der selv lever i et registreret partnerskab. Han kalder det ekstremt, at en præst risikerer at blive frataget sit embede.

Det er svært, særligt for de præster, som allerede offentligt har sagt, at de vil gifte sig med deres langvarige partner. Vil de få en disciplinær straf? Vil de blive fyret?, spørger Ben Bradshaw ifølge nyhedsstationen BBC.

Mindst syv præster har offentligt sagt, at de vil gifte sig på trods af kirkens forbud. En af de præster er Andrew Cain fra West Hampstead i London. Sammen med sin mangeårige partner, Stephen Foreshew, har han ventet på, at det blev muligt for to af samme køn at indgå i et ægteskab og ikke blot et registreret partnerskab. Men efter at have talt om planerne i medierne, blev han indkaldt til et møde med sin lokale biskop.

Det var meget ubehageligt for os begge. Han var der med personaleafdelingen, og jeg havde min tillidsmand med. Det er ikke normalt ved et møde mellem præst og biskop. Jeg kan ikke i ærlighed sige, at det var særlig pastoralt. Det var akavet, fortæller Andrew Cain til avisen Church Times.

Debatten fik en ekstra dimension, da biskoppen af Buckingham, Alan Wilson, åbent opfordrede homoseksuelle præster til at gifte sig til trods for kirkens officielle linje. Men han gik også et skridt videre. I et interview med avisen Daily Telegraph hævdede han, at flere af de nuværende biskopper i Church of England er i et parforhold til en anden mand, og han opfordrede dem til at stå åbent frem og måske ligefrem indgå i et ægteskab.

Før loven blev gennemført kæmpede kirken indædt imod loven. Men ærkebiskoppen af Canterbury har forsøgt at nedtone kirkens kritik.

Det er min opfattelse, at kirken fuldt ud har accepteret, at det nu er loven, og vi skal reagere ved fortsat at demonstrere i ord og handling, at Kristi kærlighed er for alle mennesker, fortalte Justin Welby til avisen The Guardian.

Dermed er han med til at understrege kirkens balancegang, som byder homoseksuelle velkomne i kirken, men sætter grænsen ved ægteskabet, hvilket er fastslået i et brev, han sammen med ærkebiskoppen af York har rundsendt til alle i Church of England på vegne af bispekollegiet i kirken.

Vi er alle enige om, at den kristne forståelse af og doktrin for ægteskabet som en livslang union mellem en mand og en kvinde forbliver uændret, hedder det i brevet, som samtidig siger, at det er første gang, at der er et skel mellem kirkens og samfundets love.

Parlamentsmedlemmet Lynne Featherstone fra De Liberale Demokrater var ligestillingsminister, da loven blev fremsat. Hun beklager kirkens holdning.

Jeg er parat til at udvise absolut respekt for folks religiøse overbevisning. Jeg respekterer deres holdninger, men jeg ville ønske, at de også ville respektere dem, der ikke følger disse læresætninger med samme nidkærhed, siger hun til avisen The Times.