Hver fjerde japaner er pensionist

Nye befolkningstal viser, at 26,7 procent af alle japanere er over 65 år gamle. Det er den største andel af plus 65-årige nogensinde og den største andel i noget industrialiseret land i verden

Næsetn hver tredje japaner er over 65 år. Her går en ældre man på gaden i byen Yokohama nær Tokyo.
Næsetn hver tredje japaner er over 65 år. Her går en ældre man på gaden i byen Yokohama nær Tokyo.

Personer på 65 år eller mere udgjorde sidste år 26,7 procent af den japanske befolkning, Det fremgår af nye, officielle tal fra den nationale folketælling, der blev foretaget den 1. oktober 2015.

Det er den største andel af over 65-årige nogensinde i Japan– og den største andel i noget industrialiseret land i verden.

Andelen af ældre vil uundgåeligt fortsætte med at stige dramatisk i de kommende årtier. I 2060 vil pensionister over 65 år udgøre næsten 40 procent af befolkningen, og landets samlede befolkning vil være faldet til 86 millioner fra de nuværende 127 millioner.

Det skyldes, at den såkaldte ”babyboom”-genera-tion, som blev født efter Anden Verdenskrig, i dag er kommet i pensionsalderen, og siden dengang er fødselstallet i landet faldet støt gennem to en halv generation.

Regering og befolkningseksperter er ikke bekymrede over en vis nedgang i den samlede befolkning, men den skæve alderssammensætning vil i de kommende årtier udgøre en alvorlig udfordring for landets økonomi og sociale sammenhængskraft. Japans sundhedsministerium spår, at en femtedel af de borgere, der er over 65 år, allerede i 2025 vil være mere eller mindre demente.

Den gennemsnitlige familiestørrelse er ifølge folketæl-lingen faldet fra 2,82 til 2,39 personer i løbet af 20 år fra 1995 til 2015. En tredjedel af Japans 52 husholdninger består i dag kun af en enkelt person. Hver ottende mand og hver femte kvinde over 65 år bor i dag alene, og mange af dem vil før eller siden blive afhængige af offentlig bistand.

Samtidig bliver der færre og færre japanere i den arbejdsdygtige alder til at forsørge alle disse pensionister.

Folketællingen viser, at kvinder, hvoraf mange vender tilbage til arbejdsmarkedet efter at have været hjemmegående, mens børnene er små, og ældre, der fortsætter med at arbejde efter pensionsalderen, i dag for første gang tilsammen udgør over 50 procent af den samlede japanske arbejdsstyrke.