Hvide mennesker frabedes: Stillingsopslag fra tysk universitetsråd vækker opsigt

Ikke alle hudfarver var velkomne, da en rådgivningstjeneste for studerende opslog en stilling på Humboldt Universitet i Berlin. Efter kritik er opslaget ændret, men det får ikke kritikken til at forstumme

Et stillingsopslag fra rådgivningstjeneste på Humboldt Universitet i Berlin, hvori hvide personer opfordredes til ikke at ansøge, har vakt debat i Tyskland.
Et stillingsopslag fra rådgivningstjeneste på Humboldt Universitet i Berlin, hvori hvide personer opfordredes til ikke at ansøge, har vakt debat i Tyskland. Foto: Karsten Schnack/Biofoto/Ritzau Scanpix.

Bekæmpelse af diskrimination kan meget let føre til ny diskrimination. Det mener flere kritikere, efter at en rådgivningstjeneste mod diskrimination for studerende på Humboldt Universitet i Berlin opslog en stilling, hvori det lød, at hvide mennesker burde afstå fra at søge stillingen. Det skriver den tyske avis Die Welt.

Efter kritik – også fra universitetets side – er stillingsannoncen dog blevet ændret, og sætningen om hvide mennesker er slettet.

I den oprindelige version lød beskrivelsen:

”I rådgivningsarbejdet har det vist sig, at det fungerer bedst, når rådgiveren er sort eller positioneret som en farvet person. Vi beder derfor hvide mennesker om at afstå fra at søge denne stilling som rådgiver.”

Det er en klar overtrædelse af principperne for ligebehandling, mener Adrian Grasse, videnskabspolitisk ordfører for det kristendemokratiske CDU’s fraktion i Berlins delstatsparlament.

”Annoncen om en antidiskriminationsstilling er i sig selv diskriminerende,” siger han ifølge Die Welt.

Han henviser til den generelle ligebehandlingslov, som siger, at ingen må diskrimineres på grund af race eller etnisk oprindelse, køn, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel identitet. Der findes en lignende paragraf i universitetets vedtægter.

Ledelsen på Humboldt Universitetet i den tyske hovedstad opfordrede også de studerendes rådgivningstjeneste til at gennemgå stillingsopslaget.

”Det er udtrykkeligt ikke i Humboldt Universitetets ånd at diskriminere folk. Uanset hudfarve og oprindelse, køn, ideologiske holdninger eller alder,” siger en talsmand til Die Welt.

”Vi ser os selv som et sted med mange forskellige holdninger, gensidig anerkendelse og respekt.”

Stillingen til en ny kontaktperson for ofre for racistisk diskrimination er opslået af universitetets ”Referent_innenrat”, et råd under de studerendes udvalg, som tilbyder rådgivning om juridiske spørgsmål, ansøgninger, konflikter med professorer og rådgivning for transseksuelle og studerende med indvandrerbaggrund.

Rådet mente ifølge den oprindelige jobbeskrivelse, at en mørkhudet person ville være bedre egnet til at rådgive folk, der er ramt af racisme, fordi han eller hun måske selv har haft denne oplevelse. Ifølge den konservative avis Die Welt er opfordringen i tråd med tidens ”såkaldte identitetspolitik: den går ind for at ’sikre rum’ for sociale minoriteter. Hvide mennesker kan derimod ikke diskrimineres på grund af deres hudfarve i den interne logik i identitetspolitikken. Dermed undertrykkes det, at mennesker er individer og bør have de samme friheder, rettigheder og muligheder.”

I den nye version af stillingsopslaget står der nu:

”I rådgivningsarbejdet har det vist sig, at dette bedst opnås af personer, der kan rådgive ud fra deres egne erfaringer med racistisk forskelsbehandling. Derfor vil vi især gerne opfordre folk, der oplever racistisk diskrimination, til at søge jobbet.”

Stillingsopslaget har skabt voldsom debat på den regionale public service radio- og tv-station RBB’s hjemmeside. En læser, der kalder sig Berliner, har fuld forståelse for opslaget.

”Det er vel en selvfølge, at et rådgivningscenter for mennesker, der er ramt af racisme, også bør være bemandet med en person, der også selv har været ramt af racisme og derfor kan forstå problemerne bedst muligt,” skriver vedkommende.

Men opslaget er udtryk for en identitetspolitisk opdeling i ofre og privilegerede, som kun splitter samfundet og ikke tager hensyn til virkeligheden, mener læseren Steffen.

”Denne identitetspolitik skal angiveligt fjerne uretfærdighed og forene, men i virkeligheden opdeler den samfundet i mange små grupper, som ikke under hinanden noget som helst. Uskyldige mennesker bliver tilsidesat, men også ikke-ofre bliver erklæret for ofre. Det hjælper ikke de virkelige ofre,” skriver han.

En tredje, JustABerliner, er også kritisk:

”Sikke en snæversynet fordomsfuldhed! Man nægter altså i bund og grund folk, der ikke er ramt af racisme, muligheden for at forstå deres problemer.”

Debatten på Humboldt Universitet afspejler en bred og ofte polariseret tysk debat om identitet og racisme. Under overskriften ”Oprør mod den gamle hvide mand. Splitter identitetspolitik samfundet?” bragte nyhedsmagasinet Der Spiegel for nylig en stor artikel, hvori det hedder:

”En ny generation af forkæmpere for retfærdighed ønsker at forhindre forskelsbehandling med kønskorrekt sprog og kvoter. Kritikere advarer om en moderne ’inkvisition’, som kun vil gøre tingene værre.”