IAEA vedtager resolution om atomfrit Mellemøsten

USA og Israel stemte imod, og EU-landene udlod at stemme, da Det Internationale Atomenergiagentur torsdag vedtog resolution om atomfrit Mellemøsten.

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) vedtog torsdag en ikkebindende resolution, der opfordrer til en atomvåbenfri zone i Mellemøsten.

Men både Israel og USA stemte imod. EU-landene undlod at stemme.

Resolutionen, som Egypten havde fremlagt, blev vedtaget med 53 stemmer for og to imod. 47 undlod at stemme.

Resolutionen opfordrer "alle stater i regionen til ikke at udvikle, producere, afprøve eller på anden måde skaffe sig atomvåben eller tillade atomvåben at blive stationeret på deres territorier eller i territorier under deres kontrol."

Afstemningen finder sted på et tidspunkt, hvor Iran er under pres fra de vestlige lande til at opgive sit omstridte atomprogram. Israel formodes at være i besiddelse af atomvåben.