Prøv avisen

Indisk voldtægtssag vækker ramaskrig

Den 28-årige muslimske indbygger i Charthawal og mor til fem små børn, Imrana Bibi, der angiveligt blev voldtaget af sin svigerfar, hilser på medierne efter sit møde med den Nationale Kvindekomité. -- Foto: Scanpix.

SOCIALE NORMER En sag fra Nordindien har skabt en landsdækkende debat om muslimske kvinders status og om islamiske gejstliges magt til at diktere sociale normer

Shareem, en muslimsk landmand fra det nordlige Indien, er overbevist om, at der finder en ny sammensværgelse sted for at ydmyge hans religion, der udgør en minoritet i det overvejende hinduistiske land.

Den mørklødede mand, hvis øjne skinner af vrede, står i en smal gyde mellem mudder- og murstenshusene i byen Charthawal og advarer et dusin mænd om sig mod den kommende fare.

– Der foregår en sammensværgelse, som vil forhåne alle muslimer og kaste mudder efter vores ry, fortæller Shameen til sine venner i den sukkerrørsdyrkende region i den nordlige stat Uttar Pradesh.

– Det hindu-nationalistiske parti, disse kvindekomitéer og medierne gør et stort nummer ud af et lille familieanliggende for at smæde islam, siger han, mens flere andre nikker.

Mange muslimer i Charthawal er rede til at tro ham.

Deres støvede by har nu i flere uger været fanget i en landsomfattende blæst om landets muslimske kvinders status blandt de dårligst uddannede og mindrebemidlede samt om islamiske gejstliges magt til at diktere sociale normer.

De politiske partier har nu sat sig på debatten, og udviklingen truer med at skabe nye kløfter mellem Indiens 130 millioner muslimer og hinduerne, som udgør 80 procent af det officielt verdslige lands befolkning på mere end en milliard.

Charthawal skabte overskrifter sidste måned, da den 28-årige muslimske indbygger og mor til fem små børn Imrana Bibi angiveligt blev voldtaget af sin svigerfar – det "lille familieanliggende", Shameen henviste til.

Mens svigerfaderen blev arresteret efter en klage fra Imrana, bestemte et muslimsk byråd, at hun skulle leve som sin svigerfars hustru og behandle sin mand, som var han hendes "søn", hvilket vakte ramaskrig hos feminister og liberaltsindede muslimer.

Sydasiens mest indflydelsesrige skole for islamisk teologi, Darul Uloom Deoband, der ligger i Uttar Pradesh, bekendtgjorde, at Imrana ikke kunne leve med sin mand, da hun nu ifølge Koranen var forbudt for ham, hvilket vakte den furore, der førte til gadeprotester.

Indiske muslimer reguleres af islamiske personlove om emner som ægteskaber, skilsmisse og arv af ejendom, men hører ind under verdslig lovgivning, når det drejer sig om kriminelle overtrædelser som vold, voldtægt og tyveri.

Hinduistiske Høge, der omfatter det hindu-nationalistiske oppositionsparti Bharatiya Janata Party (BJP), har længe ført kampagne for indførelsen af almindelige personlove og kritiseret, at muslimer nyder særlige privilegier under det, de kalder for pseudoverdslig politik.

Imranas sag har åbnet en ny sprække for dem.

– Muslimer ønsker personlige love til sociale anliggender. Men når det kommer til kriminalret, følger de hellere en verdslig lovgivning end islamisk lov, der rummer straffe såsom stening til døden, siger Mukut Gupta, en hinduistisk butiksejer i den nærliggende by Muzaffarnagar.

– Dette er forkert.

BJP, der har svært ved at finde sin rolle som oppositionsparti efter dets chokerende nederlag ved det nationale valg sidste år, aner i denne strid en mulighed for at genvinde noget af sit territorium, siger analytikere.

– Problemet er, at der i muslimsk personlovgivning ligger en total modstand over for en hvilken som helst forandring, udtalte lederen af BJP, Singhal, i en fjernsynsdebat og tilføjede, at hinduistiske religiøse love er blevet ændret regelmæssigt i løbet af de seneste par årtier for at bringe dem i større overensstemmelse med kvinders rettigheder.

Reformerne af muslimske personlove udgør et følsomt emne i Indien.

I 1980'erne skabte sagen om en ældre muslimsk kvinde, der appellerede afslaget på sin ansøgning om hustrubidrag til den indiske højesteret, krise i forbindelse med domstolens myndighed i forhold til islamisk lov.

Rettens beslutning opretholdt hendes ret til hustrubidrag, men den blev senere omstødt af den daværende regering ved hjælp af en ny lov, der betragtes som en bidragende årsag til en hindunationalistisk platform og BJP's genrejste popularitet.

Nogle muslimske gejstlige mener ikke, der er grund til at ændre personlovene, idet islam tilvejebringer sine kvinder selvrespekt og støtter dekretet mod Imrana.

– Ifølge islam blev et helligt forhold krænket, efter det, der skete mellem hende og hendes svigerfader, siger Zulfiqur Ali, den ældste muslimske gejstlige i Muzaffarnagar.

– Hun kan ikke længere bo sammen med sin mand, nu hvor atmosfæren hos familien er blevet tilsmudset.

Muslimske kvindeforkæmpere afviser den opfattelse og mener, at Imrana fortsat bør bo sammen med sin mand, idet parrets forhold forbliver intakt.

Adil Salahi, religions-redaktøren på Saudi-Arabiens avis Arab News, er enig. Han siger, den påståede voldtægt ikke lader antyde, at der skulle eksistere et forhold mellem Bibi og hendes svigerfar, som skulle udgøre en forhindring for hendes og mandens samvær.

– Derfor hersker der ingen tvivl om hendes ægteskabs gyldighed. Fatwaen (den religiøse ordre) er absurd, skrev Salahi i den indiske avis Asian Age.

Men presset påvirker Imrana.

– Jeg vil adlyde sharia, siger hun med henvisning til den islamiske lov om sociale spørgsmål.

– Men lad mig venligst være, tak, bønfaldt kvinden – dækket fra top til tå af en sort kjole og slør – de dusiner af journalister, der flokkedes om hendes landsby.

Reuters

udland@kristeligt-dagblad.dk

Oversat af Helga Heyn