Integration i svømmehallen trumfer forældres ret til religiøs opdragelse

De schweiziske myndigheder peger på, at kravet om at deltage i svømmeundervisningen ikke kun skyldes et ønske om, at børnene skal lære at svømme. I svømmehallen bliver børnene også en del af et fællesskab. Og de lærer om de værdier, der gælder i det schweiziske samfund. Fotoet er fra en dansk svømmehal. Foto: Katinka Husted / POLFOTO

Det er en tendens, vi ser i stigende grad, at børns rettigheder vejer tungt i forhold til forældrenes ret til at bestemme over deres børn, for eksempel deres undervisning.
Eva Maria Lassen, seniorforsker

Muslimske forældre taber sag ved Menneskerettighedsdomstolen om obligatorisk svømmeundervisning i Schweiz

Forældres ret til at opdrage deres børn i overensstemmelse med deres religiøse overbevisning er en menneskeret og en del af religionsfriheden. Men denne ret må vige for hensynet til børnenes integration i det land, de bor i. Det konkluderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i går i en dom om obligatorisk svømmeundervisning.

Sagen var indbragt af et schweizisk forældrepar af tyrkisk oprindelse, der krævede deres to døtre fritaget for svømmeundervisning, fordi både piger og drenge svømmer sammen. Det nægtede skolemyndighederne i Basel, som også pålagde forældrene at betale en bøde på knap 10.000 kroner, fordi de efter gentagne forsøg på dialog holdt pigerne væk fra svømmeundervisningen.

Menneskerettighedsdomstolen skulle derfor tage stilling til, om skolemyndighederne havde krænket forældrenes religionsfrihed ved at tvinge dem til at lade deres døtre deltage i undervisning, der strider mod deres tro. Og den konkluderer, at myndighederne var i deres gode ret.

”Myndighederne har blandet sig i forældrenes religionsfrihed, men det skete på baggrund af lovgivning og med et legitimt sigte, nemlig at beskytte

Læs artiklen til ende
Læs alle artikler og få papiravisen fredag og lørdag i 4 uger. Tilbuddet er gratis og uden binding.
Er du abonnent? Log ind her.

Nyhedsbrev

Få de vigtigste artikler om tro, etik og eksistens fra Kristeligt Dagblad.

Kommentarer

Du skal have en Facebook-profil for at kunne kommentere denne artikel. Husk at brud på reglerne kan medføre, at dine kommentarer bliver fjernet, og din profil udelukkes fra debatten. Læs mere om vor moderering her.

 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.