Prøv avisen

Irske ateister udfordrer blasfemilov

Røgelsen omgiver Pave Benedict XVI under en messe i Peterskirken i Vatikanet d. 1. Januar 2010. -

Religion har nu fået særlig beskyttelse i irsk lovgivning

Ved årsskiftet trådte en ny blasfemilov i kraft i Irland. Samtidig åbnede en hjemmeside med en række religionskritiske citater fra blandt andet Mark Twain, Salman Rushdie, pave Benedikt og profeten Muhammed.

Hjemmesiden er en protest mod den særlige beskyttelse, som religion nu har fået i irsk lovgivning. Initiativtagerne i foreningen Atheist Ireland vil fremprovokere en debat til fordel for en sekulær lovgivning, og de forventer at blive trukket i retten.

– Denne nye lov er både fjollet og farlig. Den er fjollet, fordi middelalderlige religiøse love ikke har nogen plads i en moderne sekulær republik, hvor kriminallovgivningen skal beskytte mennesker og ikke idéer. Loven er farlig, fordi den intensiverer religiøse krænkelser, og fordi islamiske stater med Pakistan i spidsen allerede bruger ordvalget fra den irske lov til at fremme nye blasfemiregler i FN, siger en af initiativtagerne til hjemmesiden, Michael Nugent, til avisen Irish Independent.

Loven gør det kriminelt at offentliggøre eller viderebringe materiale, som anses for groft nedladende eller fornærmende i forhold til, hvad der betragtes for helligt af en religion, eller som virker oprørende på en væsentlig andel af folk, som tilhører en religion.

Loven giver mulighed for en bødestraf på op til 25.000 euro (cirka 186.000 kroner).

– Man skulle tro, at efter alle de skandaler, som den katolske kirke har været gennem i 2009, så ville introduktionen af en blasfemilov være det sidste, den irske regering ville overveje for at forsvare religion og dens plads i samfundet, siger Michael Nugent.

Justitsminister Dermot Ahern har forsvaret lovændringen med, at den stigende indvandring har bragt mange flere religioner ind i Irland, og at den hidtidige lovgivning kun omfattede beskyttelse af kristne.

Atheist Ireland har valgt 25 citater fra såvel religiøse ledere som kunstnere og politikere i håbet om at fremprovokere en retssag og dermed undersøge virkningen af blasfemiloven.

Blandt de udvalgte citater er et Muhammed-kritisk citat fra pave Benedikts XVI's kontroversielle Regensburgtale som er et eksempel på, at også religioner ifølge den nye lov gør sig skyldige i fornærmelse af andre religioner.

norum@kristeligt-dagblad.dk