Israel indfører ”indirekte” aktiv dødshjælp

Maskiner skal udføre aktiv dødshjælp i Israel i stedet for læger. Dermed forbryder man sig ikke mod jødisk lov

Jødisk lov forbliver intakt, når de israelske hospitaler i fremtiden vil introducere særlige maskiner til at foretage aktiv dødshjælp.

For efter langvarige diskussioner i et særligt panel af filosoffer, læger og religiøse overhoveder er israelske parlamentarikere nået til den konklusion, at maskinel aktiv dødshjælp ikke forbryder sig mod jødisk lovgivning.

På den måde vil aktiv dødshjælp i fremtiden blive foretaget med en maskine, der er tilsluttet et særligt ur. Uret vil sætte en alarm i gang efter 12 timer. Men i særlige tilfælde, hvor en patient og vedkommendes familie har bedt om aktiv dødshjælp, vil alarmen blive overhørt, og maskinen vil i sidste ende slukke for den respirator, patienten er tilsluttet.

– Filosofien er, at det ifølge jødisk lov er forbudt for en person at tage en anden persons liv, mens det er lovligt at gøre det via en maskine, siger en talsmand fra Israels parlament, Knesset, til dagbladet London Daily Telegraph.

– Det er et historisk øjeblik, siger Israels sundhedsminister, Danny Naveh fra Likudpartiet.

– Det er en af de vigtigste love i Israels historie, som repræsenterer en væsentlig værdi for de syge og deres familier, siger han.

Loven er blevet vedtaget med bredt flertal og ventes at blive implementeret i Israel i 2006.

Det ventes også, at mange ældre israelere vil forfatte en slags testamenter, der pointerer, hvorvidt de ønsker at fortsætte med at leve eller modtage aktiv dødshjælp i tilfælde af, at de bliver tilsluttet en respirator.

Ideen om at benytte et særligt ur til at omgå religiøse forbud er kendt fra de jødiske sabbat-ure. Det er lovligt at bruge et såkaldt sabbat-ur til at varme el-kedel eller radiator på sabbatten, så længe uret er indstillet inden sabbattens start.

allan@kristeligt-dagblad.dk