Prøv avisen

Jehovas Vidner skjuler sexovergreb mod børn

En efterforskning af sexmisbrug inden for den australske afdeling af Jehovas Vidner har afdækket, at kirken har haft lidt over tusind tilfælde af formodede seksuelle overgreb mod børn inden for de seneste 65 år. Modelfoto.

I Australien har Jehovas Vidner undladt at indberette over tusind tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

En efterforskning af sexmisbrug inden for den australske afdeling af Jehovas Vidner har afdækket, at kirken har haft lidt over tusind tilfælde af formodede seksuelle overgreb mod børn inden for de seneste 65 år.

Men ikke ét eneste tilfælde er blevet meldt til politiet, viser efterforskningen, der er foretaget af et udvalg, som den australske regering oprettede for to år siden, oprindeligt for at efterforske seksuelle overgreb i den katolske kirke.

Ved en høring, der gik i gang mandag, betegnede et medlem af undersøgelsesudvalget, Angus Stewart, Jehovas Vidner som en isoleret sekt, hvis regler forhindrer, at seksuelt misbrug bliver anmeldt.

- Der vil blive fremlagt beviser på, at ud af 1006 personer, som Jehovas Vidner siden 1950 har mistænkt for seksuelt misbrug af børn, er ingen blevet indberettet til myndighederne, siger Angus Stewart.

- Det tyder på, at det er praksis hos Jehovas Vidner at holde på oplysninger om sexmisbrug af børn, men ikke anmelde anklager om seksuelt misbrug af børn til politiet eller andre relevante myndigheder, siger han.

Jehovas Vidner har omkring otte millioner medlemmer på verdensplan. I Australien er der omkring 68.000 medlemmer, siger Angus Stewart.

Under høringen, der blev indledt mandag, ventes to vidner at forklare, hvordan højtstående personer i kirken talte dem fra at anmelde det misbrug, de havde været ude for.

Jehovas Vidner har tidligere haft interne høringer om seksuelt misbrug og har som følge heraf smidt 401 medlemmer ud. Men af dem fik de 230 lov at komme tilbage til kirken igen på et senere tidspunkt, siger Angus Stewart.

Kirken har ved sine interne høringer krævet, at der skulle være to vidner i en sag, inden den kunne blive behandlet af Jehovas Vidners "retsudvalg". Det betød, at mange sager aldrig blev hørt, siger Angus Stewart.