Jordanere vil hellere have tryghed end frihed

I Jordan er statscensur udbredt. Siden 2005 har Lina Ejeilat sammen med en håndfuld andre skribenter udfordret censuren med deres netmedie 7iber, der i dag har over 100.000 læsere

Lina Ejeilat er redaktør og medstifter af det uafhængige jordanske medie 7iber. Trods et vedvarende pres fra det jordanske kongedømme har 7iber etableret sig som en seriøs journalistisk stemme i Jordan.
Lina Ejeilat er redaktør og medstifter af det uafhængige jordanske medie 7iber. Trods et vedvarende pres fra det jordanske kongedømme har 7iber etableret sig som en seriøs journalistisk stemme i Jordan. . Foto: Jens Welding Øllgaard.

Det er 11 år siden, at Lina Ejeilat var med til at stifte det uafhængige netmedie 7iber, hvor hun i dag er redaktør. I løbet af de 11 år har Lina Ejeilat og hendes kolleger været igennem retssager og fået bødestraffe. En overgang måtte de endda se nøglerne til redaktionen blive drejet om af censurens hånd. Alligevel mener hun i dag, at mediet har etableret sig som en stærk oppositionsstemme til det resterende kor af jordanske medier, der ifølge Lina Ejeilat alt for ofte hyler i det samme skingre kor.

”Vi spørger altid os selv, hvad vi kan fortælle, som ikke allerede er fortalt. Vi vil give perspektiver og afdække de strukturelle problemer, der ligger under overfladen, ikke blot fortælle, at lige nu sker der det og det. Og vi vil skabe et rum for debat, hvor alle kan komme til orde, og hvor den kvalificerede diskussion kan trives,” siger hun under et besøg hos International Media Support (IMS) i København i anledning af organisationens nylige 15-årsjubilæum.

IMS arbejder for at fremme frie, uafhængige medier i konfliktzoner og støtter 7iber økonomisk.

Egentlig skulle 33-årige Lina Ejeilat ikke have været journalist. Men da hun som studerende på Universitetet i Jordan i 2004 besluttede sig for at skrive for universitetsavisen, oplevede hun personligt følgerne af den udbredte censur, der hersker overalt i landet. Universitetets dekan nægtede hende at publicere en kritisk artikel om forhold på universitetet. Kritik kunne føre til uro, lød det fra dekanen. I Lina Ejeilats ører var det snarere udtryk for det, der er galt i landet.

Kritik opfattes ikke som konstruktivt og som en forudsætning for forbedring, men som en trussel mod status quo. Artiklen nåede aldrig universitetets studerende, og det blev det sidste, Lina Ejeilat skrev for avisen. I stedet søgte hun mod internettet. Blogs var i gang med at udvikle sig til et vigtigt journalistisk redskab, og med dem åbnede en ny verden sig for hende, hvor hun – ved første øjekast – havde frie hænder til at dele sine tanker. Det blev begyndelsen på 7iber (udtales hebber og betyder blæk), der har som officielt mål at udfordre nyhedsstrømmen i Jordan og skabe et rum for fri og kritisk debat.

”De fleste jordanske medier beskriver, hvad der rører sig, ud fra snævre rammer og med et ensidigt fokus. Tag nu flygtningene fra Syrien, som vi har modtaget mange af. Det skaber mange udfordringer. Men mediernes dækning har været ude af proportioner, og de har pisket en frygt og modvilje op i befolkningen. Og det uden overhovedet at tale med flygtningene. Vi er gået en anden vej og har eksempelvis skrevet om byen Mafraq, hvor befolkningstallet er fordoblet på grund af flygtningetilstrømningen. Det skaber problemer, ja, men det skaber også mange muligheder, og for mange handlende har det reddet økonomien. Det har vi afdækket ved at tale både med flygtningene og med lokalbefolkningen,” fortæller Lina Ejeilat med henvisning til den nordvestligt beliggende jordanske by, der ligger klos op ad en af verdens største flygtningelejre, Zaatari, som i dag huser 80.000 syriske flygtninge.

Det arabiske forår udfoldede sig også i Jordan i 2011, omend i mere fredelig grad end i andre lande i regionen. I den periode havde 7iber kronede dage, for netmediet kunne noget, andre medier enten ikke kunne eller ville, forklarer Lina Ejeilat:

Foto: Jens Welding Øllgaard

”Vi havde en organisk, naturlig vækst, der kulminerede omkring det arabiske forår, hvor interessen for os steg markant. Befolkningen var fuld af håb, folk ville oplyses, og de ville lufte deres kritik af kongedømmet. Det kunne de hos os.”

I takt med at det arabiske forår udviklede sig til voldsomme konflikter i en lang række af regionens lande, fulgte mismodet dog. Det udnyttede det jordanske kongedømme ifølge redaktøren til at stramme grebet om befolkningen.

”De opererede med en falsk modsætning, som blev gentaget i en uendelighed: ’Vil I have det nuværende system, eller vil I ende som vores naboer i Syrien?’. Når man ser de grusomheder, der sker i vores naboland, er det ikke svært at forstå, at sporene skræmte. Vi troede, vi tog de afgørende skridt mod ytringsfrihed, men vi tog fejl. Folket ville hellere være trygt end frit. Men det var ikke uden omkostninger. Blandt mange kunne man mærke apatien og håbløsheden,” siger Lina Ejeilat.

Den uafhængige vagthund Freedom House måler pulsen på demokrati og frihed i lande verden over. Freedom House karakteriserer Jordan som et ikke-frit land, hvor der ikke hersker ytringsfrihed. Det skyldes i høj grad en række anti-terrorlove, som i kølvandet på det arabiske forår blev indført, og som indskrænkede pressefriheden.

Ifølge Lina Ejeilat nægtede 7iber som et af få medier at rette sig efter de nye regler. Netmediet blev trukket i retten, tabte sagen og måtte i en periode lukke. I dag har 7iber måttet rette sig efter visse påbud, men Lina Ejeilat mener ikke, det har påvirket netmediets evne til at holde den redaktionelle linje.

Netmediet oplever igen en stigende trafik. Det bringer primært længere artikler med fokus på de store perspektiver snarere end nyhedsjournalistik. Nogle artikler oversættes til engelsk, og blandt de seneste udgivelser finder man artikler om overrepræsentationen af kvindeligt personale i plejeinstitutionerne, et udtryk for det stærke patriarkat, der eksisterer i landet. Der er også artikler om indskrænkning af ytringsfriheden på internettet og om udenlandske arbejderes manglende rettigheder. Artikler, der har til formål at afdække strukturelle problemer, og som flugter med 7ibers selvforståelse som et progressivt medie.

Foto: Jens Welding Øllgaard

I Europa har flere medieskandaler udfoldet sig, når aviser har ageret åbenlyst politisk. I kølvandet på Köln-overgrebene nytårsnat sidste år kom det frem, at den tyske tv-station ZDF havde undladt at dække hændelserne af frygt for, at det ville opildne befolkningen. Det er udtryk for misforståede gode hensigter, mener Lina Ejeilat. Selvom hun beskriver 7iber som et progressivt medie med mærkesager, vil dets journalister aldrig afstå fra at dække begivenheder, der kunne kompromittere avisens idealer.

”Vi har selv haft lignende diskussioner, og der er konsensus om, at vi aldrig ville afstå fra at bringe en relevant nyhed af frygt for dens følger. Det er brænde på bålet for oppositionen, og det underminerer troværdigheden, som er en forudsætning for, at journalistik kan eksistere.”

Derfor frygter Lina Ejeilat heller ikke for 7ibers fremtid, selvom mediet jævnligt sættes på prøve af kongedømmet:

”Vi bliver ved med at tiltrække læsere, fordi vi tilbyder nuancer og troværdighed. Jo flere læsere vi har, jo sværere er vi at dæmpe. Sandheden er heldigvis svær at censurere.”